PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM DE PLATI SC PROD BALAST SRL

SC PROD BALAST SRL
Loc. COMISANI

JUD. DAMBOVITA

CUI 897470,

J15/1417/1992

 

 

 

 

 

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIAR

 

 

 

 

 

 

Administrator special:  POPA FLORINEL CRISTI

TRIBUNALUL DAMBOVITA DOSAR NR.1365 / 120 /2018

Termen: 25.09.2018

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 Capitolul I – PREZENTAREA SOCIETATII

Denumire: PROD BALAST

Forma juridică: SRL

Capital Social: 200.000 lei se constituie in 20.000 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 10  lei.
Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/1417/1992
Cod unic de inregistrare: 897470
Atribut fiscal:

Asociati :

MARINESCU VIOLETA GEORGIANA, domiciliata ȋn Bucuresti, Sos. Salaj , nr.133, bl.55, sc.3, ap.32, sector 5, identificat cu CI seria RX nr. 744629 , eliberatӑ de S.P.C.E.P sector 5, la data de 09.07.2015, CNP 2961015160025

FLOREA MARIUS, domiciliat in Mun. Oltenita, str. B-dul Republicii, nr.39, bl.R,sc.B, et.1, ap.2, jud. Calarasi, identificat cu CI seria KL, nr. 474708, eliberatӑ de S.P.C.L.E.P Oltenita, CNP 1831203511604

Administrator special:

POPA FLORINEL CRISTI, domiciliat ȋn Bucuresti, str. Veseliei, nr.35,sector 5,  identificat cu CI seria RR nr. 652912, eliberatӑ de S.P.C.E.P sector 5, la data de 13.01.2010, CNP 1780109451517

Sediul social: sat  Comisani, Comuna Comisani, jud. Dambovita.
Societatea a luat fiinţă în 1992, în baza Legii 31/1990.

S.C. PROD BALAST S.R.L. are obiect de activitate Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului – CAEN 0812.

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2014, 2015, 2016, 2017, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente, precum si a balantei de verificare din data de 30.06.2018.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul Capitaluri proprii Profit net
2014 -789.915  -130.942
2015   -689.417 94.213
2016 -1.100.750 -467.865
2017 -1.273.795 -806.474
30.06.2018 -1.444.220 -136.781

Se constată faptul că debitoarea a obținut profit doar ȋn anul 2015, ȋn restul perioadei a ȋnregistrat pierderi considerabile.

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

Analiza patrimoniului in perioada 2014 – 30.06.2018 – situatia patrimoniala se prezinta astfel:

Denumire

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018

Active imobilizate

159.821 129.286 363.422 309.535   279.792

Stocuri

33.749 33.219 33.219 16.668  

Creanțe

-5.639 50.742 152.019 147.565 108.202

Disponibilități

  98.455 37.881 3.502 3.426

Cheltuieli în avans

       

TOTAL ACTIV

187.931 311.702 586.541 477.270 391.420

Datorii

977.846 1.001.119 1.486.616 1.640.135 1.764.250

Capital social

193.715 200.000 200.000 200.000 200.000

Subvenții ptr. investiții

         

Rezerve

12.114 12.114 12.114 12.114 12.114

Profitul sau pierderea reportată

- 864.802 - 995.744 - 844.999 - 679.435 -  1.519.553

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

- 130.942 94.213 -467.865 - 806.474 - 136.781

Repartizarea profitului

         

TOTAL PASIV

187.931 311.702 586.541 477.270 391.420

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si balanta de verificare din data de 30.06.2018.

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2014 – 30.06.2018 se prezinta astfel:

Denumire 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Alte imobilizări necorporale          
Terenuri     87 87 87
Construcții 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983
Instalații tehnice, utilaje, mașini și mijloace de transport 206.262 206.262 411.437 411.437 441.437
Mobilier, birotică, echipamente de protecție 30535     5.542 5.542
Avansuri și imobilizări corporale în curs          
Imobilizări corporale în curs de execuție          
Imobilizări necorporale          
Imobilizări corporale 241.780 211.245 416.507 452.048 452.048
Imobilizări financiare          

Societatea deține în patrimoniu la 30.06.2018 urmӑtoarele imobilizări:

a) Imobilizǎri corporale în sumǎ de 452.048 lei (după scăderea amortizării); conform registrului imobilizărilor la 30.06.2018 acestea sunt reprezentate de:

- Terenuri: 86.66 lei

- Construcții: 4 983.41 lei

- ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE:

            – STATIE SORTARE TIP BAVARIA:                                123 630.50 lei

            – BASCULANTA:                                                             18 000.00 lei

            – EXCAVATOR KOMATSU:                                           217 175.00 lei

- APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE

            – BATERIE COMPENSARE ENERGIE REACTIVA:              5 541.93 lei

- MIJLOACE DE TRANSPORT:

            – CONCASOR:                                                                40 630.37 lei

            – AUTOBASCULANTA 16 T TIP IM MIRSA:                    42 000.00 lei

 

Evoluția creanțelor

Denumire 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Creanțe comerciale -19.418 4.694 109.439 96.092 59.699
TVA de recuperat 11.442 11.442 11.442 11.442 11.442
TVA neexigibilă 1.971        
Alte creanțe 2.500 20.196 20.196 23.229 20.196
Debitori diverși          
TOTAL -3.505 36.332 141.077 130.763 91.337

Se constată că valoarea creanțelor a avut un trend ascendant între 31.12.2014 și 31.12.2016 unde a atins valoarea de 141.077 lei, după care a intrat într-un trend descendent, ajungând la 30.06.2018 la valoarea de 91.337 lei, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati coerente privind recuperarea creantelor.

Creanțele existente la 30.06.2018 – în sumǎ totalǎ de 91.337 lei sunt compuse din:

1.      Creante client – cont 4111 – 59.699 lei

2.      TVA de recuperat – cont 4424 – 11.442 lei

3.      Alte creanțe – cont 461 – 20.196 lei

 

Creante clienti (cont 4111):

 

1.      U.V. SERVICE SRL                                  1.444 lei

2.      ILVA IMPEX SRL                                     2.127 lei

3.      POT COM                                              3.686 lei

4.      PROCOR                                                5.425 lei

5.      PA & CO INTERNATIONAL                    2.582 lei

6.      IVONCO TRADE SRL                                 888 lei

7.      COMUNA OCNITA                                 2.204 lei

8.      PAULUS SRL                                         16.175 lei

9.      BETUD SRL                                            3.854 lei

10.  ELL CONCEPT CONSTRUCT AG SRL      5.595 lei

11.  RIFANIA DRUMCONSTRUCT SRL          4.428 lei

12.  CONFORT DAMBOVITA SA                      140 lei

13.  SELECTRA INSTAL SRL                              570 lei

14.  DONNA SRL                                           4.883 lei

15.  DIMAR SRL                                                 49 lei

16.  BRAVO MACADAM SRL                        7.535 lei

 

 

 

Datorii furnizori (cont 401):

1.      APELE ROMANE BUZAU                                               1.589 lei

2.      ANRM                                                                            1.360 lei

3.      ASEL SA                                                                         2.407 lei

4.      NAE N.LILIANA PFA                                                       1.600 lei

5.      STIM SERVICE SRL                                                            645 lei

6.      PERS FIZ. AUTOR.DOBRE C ILEANA                              1.000 lei

7.      PA&CO INTERNATIONAL                                              2.586 lei

8.      SIJA IMPEX SRL                                                                 110 lei

9.      DOBRA TRAVERS SRL                                                    2.975 lei

10.  ROMPETROL DOWNSTREAM SRL                                   267 lei

11.  M.F.G. BUSINESS S.R.L.                                               15.128 lei

12.  HURAD AB SRL                                                                          1.000 lei

13.  TRAMAL AGRO-TRANS S.R.L.                                      18.000 lei

14.  BETUD S.R.L.                                                                 1.680 lei

15.  OIL EXPERT TEAM SRL                                                              2.460 lei

16.  BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA                               9.267 lei

17.  BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE SRL                223 lei

18.  GOPO SRL                                                                     1.348 lei

19.  LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL          114lei

 

Denumire 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Credite bancare pe termen lung 0 0 0 0 0
Clienți creditori/creditori diverși 661.876 225.582 432.101 327.135 257.478
Furnizori termen lung 0 0 0 0 0
TOTAL DATORII PE TERMEN > 1 AN 661.876 225.582 432.101 327.135 257.478
Credite bancare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Datorii comerciale către furnizori 0 0 0 0 0
Datorii către furnizorii de imobilizări 0 0 0 0 0
Datorii privind drepturile salariale 48.731 2.173 9.693 27.633 25.623
Datorii la buget 67.951 85.062 235.176 589.816 581.197
TVA de plată 0 0 0 0 0
Dividende de plată 0 0 0 0 0
Creditori diverși 0 0 0 0 0
TOTAL DATORII PE TERMEN < 1 AN 116.682 87.235 244.869 617.449 606.820
TOTAL DATORII 778.558 312.817 676.970 944.584 864.298

 

Din analiza obligațiilor SC PROD BALAST  SRL, se observă o oscilație a datoriilor pe termen lung cât și a datoriilor pe termen scurt.

Se constata o scădere a datoriilor totale cu aprox. 8,5% in primele 6 luni analizate ale anului 2018 fata de datoriile din anul 2017, scădere rezultată din diminuarea datoriilor cǎtre bugetul statului, dar și a datoriilor către clienți.

 

Analiza corelației creanțe/obligații:

 

Nr. Crt. INDICATORI 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
1 Cifra de afaceri 345.463 895.248 397.104 67.629
2 Creanțe 36.332 141.077 130.763 91.337
3 Obligații 312.817 676.970 944.584 864.298
4 Raportul creanțe/obligații 0,12 0,21 0,14 0,11

 

Creanțele reflectă angajamentele contractate cu anumiți parteneri ai societății, cum sunt clienții, ale căror termene de plată au o scadență ulterioară livrării bunurilor și serviciilor, precum și debitorii firmei, în calitate de beneficiari ai unor împrumuturi pe care le vor rambursa ulterior împreună cu dobânda aferentă acestora.

 

Din punct de vedere contabil, creanțele sunt formate din clienți, furnizori-debitori, creanțe privind personalul și asigurările sociale, alte creanțe privind statul și instituțiile publice, debitori diverși etc.

Obligațiile reprezintă surse de finanțare atrase pe o perioadă mai mică de un an, excluzând creditele bancare. Acestea conțin datoriile către furnizori, personal, stat, acționari, avansuri de la clienți.

Creanțele și obligațiile reprezintă principalele elemente care influențează fluxurile bănești ale societății.

Raportul dintre creanțe și obligații este subunitar și are o evoluție fluctuantă, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

Analiza gradelor de rotație:

 

NR. CRT. RATE DE ROTATIE 2015 2016 2017 30.06.2018
1 Cifra de afaceri/Activ total 1,11 1,53 1,67 0,17
2 Cifra de afaceri/Active imobilizate 2,67 2,46 2,57 0,24
3 Cifra de afaceri/Cap. proprii -0,50 -0,81 -0,62 -0,05

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La data de 30.06.2018 a atins nivelul de 0,17.

 

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active imobilizate): numarul de rotatii arata o crestere a acestora in anul 2018 fata de anul 2017 datorita scaderii cifrei de afaceri dar si a scaderii activelor imobilizate. La data de 30.06.2018 nivelul atins este 0,24.

 

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative pe toata perioada analizata, datorita capitalurilor proprii negative. La data de 30.06.2018 nivelul atins este de -0,05.

 

Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

 

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)

 

Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:

 

CFG = RN + CHD + CHAMO

RN = rezultatul net

CHD = cheltuiala cu dobanda

CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2014 = -130.942 + 0 + 81.959 = – 48.983 lei

CFG 2015 = 94.213 + 0 + 81.959 = 12.254 lei

CFG 2016 = – 467.865 + 0 + 83.085 = – 384.780 lei

CFG 2017 = – 806.474 + 0 + 142.514 = – 661.960 lei

CFG 30.06.2018 = – 136.781 + 0 + 29.743 = – 107.038

 

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)

 

Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.

Formula de calcul:

CFO = RN + CHAMO

RN = rezultatul net

CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2014 = – 130.942 + 0 + 81.959 = – 48.983 lei

CFO 2015 = 94.213 + 0 + 81.959 = 12.254 lei

CFO 2016 = – 467.865 + 0 + 83.085 = – 384.780 lei

CFO 2017 = – 806.474 + 0 + 142.514 = – 661.960 lei

CFO 30.06.2018 = – 136.781 + 0 + 29.743 = – 107.038

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele:

Societatea a fost infiintata in anul 1992, avand ca activitate principala „Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului”.

Datoritǎ acumularii de datorii cǎtre furnizori şi cǎtre bugetul statului care nu au mai putut fi achitate la termen,societatea a solicitat insolventa pentru a fi supus prevederilor legii insolvenţei, în procedura generalǎ de insolvenţǎ, intenţionând a depune un plan de reorganizare a activitǎţii. Cauza preliminarǎ a incapacitǎţii de platǎ constatatǎ de administratorul judiciar o constituie neincasarea propriilor creante de la clientii acesteia.

Printre cauzele incapacitatii de plata, sunt urmatoarele

-in decembrie 2015 toate partile sociale ale debitoarei au fost cesionate catre actualii asociati. Conform documentelor contabile de la momentul respectiv, precum si documentelor emise de catre ANAF, societatea nu avea datorii la stat. Insa, in urma controalelor efectuate de catre ANAF in perioada 2017-2018, s-a constatat faptul ca societatea, pana in perioada decembrie 2015, nu a declarat toate facturile, nu a depus toate declaratiile obligatorii, avand datorii in cuantum de 600.000 lei (debit plus accesorii). Asa cum am aratat mai sus si cum rezulta din documentele deja existente la dosarul cauzei, acest debit nu se poate imputa actualei conduceri a societatii, fiind urmarea directa a neindeplinirii obligatiilor legale de catre fostii asociati. Mai mult decat atat, la momentul incheierii contractului de cesiune, conform documentelor contabile precum si fiselor emise de catre ANAF, acest debit nu exista, societatea fiind preluata fara datorii. Faptul ca, ulterior, organele statului au descoperit o serie de inadvertente intre activitatea reala desfasurata de catre societate pana in decembrie 2015 si documentele depuse la ANAF de fostul actionariat, situatie ce a generat debitul mai sus mentionat, nu poate incumba actualei conduceri. Astfel, in urma controalelor efectuate, a rezultat un debit in cuantum de aproximativ 600.000 lei, situatie ce a blocat desfasurarea normala a activitatii societatii debitoare, impovarand societatea cu un debit ce apartine fostei conduceri, aceasta fiind cauza principala care a condus societatea in starea de incapacitate de plata.

- cost insemnat cu cheltuielile privind personalulcare a atras dupa el taxe si impozite la stat

-atat utilajele cat si statia de sortare  aflate in posesia societatii au avut nevoie de reparatii capitale acest lucru stagnand activitatea si productivitatea balastierei

- un alt factor care a dezavantajat activitatea  este cel climatic: debitul crescut al raului Ialomita

- Concurenta pe piata

- Cresterea preturilor utilitatilor si a costurilor cu furnizorii in conditiile in care marjele de profit negociate cu beneficiarii au fost foarte mici ( situatie generala pe piata constructiilor), marje care nu au putut acoperi cheltuielile efective ( cheltuieli directe + regii).

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei. Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita  la data de 20.08.2018.
Suma totala a creantelor admise este de
833.060,72lei, din care:


– creante garantate conform art. 159, alin. (1), pct. 3 =
283.377,72  lei

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 = 549.683,00 lei
- creante subordonate conform art. 161, pct.10 = 0 lei

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

Masurile de reorganizare judiciara :

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea tuturor categoriilor de creante.

Masacredală a SC PROD BALAST SRL este format dintr-un număr de 3creditori, însumând833.060,72 lei.

Structura creditorilor este urmatoarea :

-          Creditori garantati                  34 %

-          Creditori bugetari                   66  %

-          Creditori subordonati                         0 %

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor tuturor creditorilor inscrisi la masa credala.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 3 ani ai reorganizarii. Accesoriile aferente creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 102 alin.(6) din Legea nr. 85/2014.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

- Venituri obtinute din activitatea de baza, respectiv: „Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului”;

- Incasarea creantelor societatii, acestea fiind in cuantum de 833.060,72lei la data de 30.06.2018, astfel cum au fost mentionate mai sus.

Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2018 -2020 astfel :

- excedent net 2019–270.000 lei

- excedent net 2020–350.000 lei

- excedent net 2021–450.000 lei

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

Înurmătoarea perioadă, respectiv anii 2019 – 2021 societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri si anume: „ExtracţiapietrişuluişInisipului; extracţiaargileişIcaolinului”;

In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv recuperarea creantelor, mentinerea clientilor actuali, atragerea unor noi clienti, precum si incheierea de noi contractre cu noi parteneri, astfel au fost incheiate urmatoarele contracte:

 • ·     Contractul de prestari servicii nr. 02 / 16.01.2018  incheiat cu SC BRAVO MACADAM SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 218 / 02.05.2017  incheiat cu SC REBELIS CONSTRUCTII SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 116 / 06.03.2017  incheiat cu SC GALANTUS SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr.  391 / 14.12.2017  incheiat cu SC DIMAR SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 57/ 21.08.2016  incheiat cu SC ADASA SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 115/ 06.03.2017  incheiat cu SC GEO GEVAL SRL

Conform bugetului de venituri i cheltuieli, societatea îi propune :

A. Pentru anul 2019

S-au proiectat venituri totale in suma de 500.000 lei din care ponderea importantă o au veniturile din „ExtracţiapietrişuluişInisipului; extracţiaargileişIcaolinului”.

Cheltuielile totale sunt în valoare de 230.000 lei .
Rezulta pentru primul an un excedent net de 270.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2019.

B. Pentru anul 2020

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 650.000 lei, pe aceleași structuri menționate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de 300.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de 350.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2020.

C. Pentru anul 2021

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 800.000 lei, pe aceleași structuri menționate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de 350.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de 450.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2021.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC PROD BALAST SRL sub supravegherea permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

I. MSURI DE NATURMANAGERIAL

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MSURI DE NATURCOMERCIALĂ ŞI FINANACIAR-CONTABIL

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

III. MSURI DE NATURORGANIZATORIC

 • inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;
 • corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;
 • urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;
 • reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;
 • gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;
 • creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asuprasituaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

-           onorariu lunar – in suma de1200 lei + TVA;

Data: 16.09.2018

ADMINISTRATOR SPECIAL,

POPA FLORINEL CRISTI


 


Dosar nr. 1365/120/2018

 

PROGRAMUL DE PLĂȚI PENTRU CREDITORI

S.C. PROD BALAST SRL Comișani

 

 

Nr. Crt.

Denumire creditor

Creanța acceptată

Distribuiri 2018

TRIM. IV

Distribuiri   2019

TRIM.  I

Distribuiri 2019

TRIM. II

Distribuiri 2019

TRIM.III

Distribuiri 2019

TRIM. IV

Distribuiri 2020

TRIM. I

Distribuiri 2020

TRIM.II

Distribuiri 2020

TRIM III

Distribuiri 2020

TRIM IV

Distribuiri2021

 TRIM I

Distribuiri 2020

TRIM II

Distribuiri 2020

TRIM III

% distribuit

1

DGRFP Ploiești prin AJFP Dâmbovița

751.846

0

60.147,68 60.147,68 60.147,68 56.388,45 56.388,45 56.388,45 56.388,45 84.582,68 84.582,68 84.582,68 92.101,13

100%

2

BT Leasing Transilvania IFN SA

62.727,72

0

31.365 31.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100%

3

Primăria Comișani

18.487

0

1.478,96 1.478,96 1.478,96 1.386,53 1.386,53 1.386,53 1.386,53 2.079,79 2.079,79 2.079,79 2.264,66

100%

 

TOTAL

833.060,72

0

92.991,64 92.989,64 61.626,64 57.774,98 57.774,98 57.774,98 57.774,98 86.662,46 86.662,46 86.662,46 94.365,79

100%

 

Ratele se vor achita începând cu data confirmării planului de către instanță.

Data:   16.09.2018                                                                                                                                                      INTOCMIT:

                                                                                                                                                            ADMINISTRATOR SPECIAL

This entry was posted in Fără categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>