PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM PLATI S.C. COMPLIS S.A.

SC   COMPLIS  SA

Str. Unirii nr.72B, Targoviste

Dambovita

 

 

 

 

 Plan de Reorganizare Judiciara

 

 

 

 

 

           Administrator special

 

        Cristea Gabriel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 581/120/2016

 

             

SC  COMPLIS  SA

 

                   PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 

CAPITOLUL  I       PREAMBUL                                                                                                                     

1.1.   Cadru legal

Reglementarea legala a procedurii de reoganizare judiciara se regaseste in cuprinsul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numarul 466 din 25 iunie 2014 , intrata in vigoare incepand cu data de 28 iunie 2014.

Modalitatea  procedurii de reorganizare  se regaseste in Sectiunea  din cadrul Titlului II, capitolul 1 al Legii – Sectiunea 6-a ”Reoganizarea “ art.132 – 144 .

Prin prisma acestor  prevederi legale , societatea debitoare , fata de care s-a deschis procedura insolventei , are posibilitatea sa-si continue  existenta  si activitatea  in circuitul economic , prin reorganizarea intregii sale activitati pe baza unui plan de reorganizare care, conform art.133(1) din lege  “ va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului , cu mijloace financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica , inclusiv modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor “.

Mentionam faptul ca societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa , de la infiintarea acesteia pana in present. Nici societatea si niciun membru al organelor sale de conducere nu fost condamnata definitiv pentru niciuna dintre infractiunile expres prevazute de art.132 alin.4 din Legea 85/2014.

Prin urmare , din acest punct de vedere conditiile legale prevazute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei  si de insolventa pentru propunerea unui plaqn de reorganizare sunt intrunite.

1.2. Autorul planului  de reorganizare

Conform prevederilor art.132 alin.1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa , un plan de reorganizare poate fi depus de catre administratorul judiciar , de catre creditori sau de societatea debitoare , cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/ asociatilor , in termen de 30 zile de la publicarea tabelului definitive de creante, cu conditia formularii , potrivit art.67 alin 1, lit.g a intentiei de reorganizare, daca procedura a fost declansata de aceasta.

Prin incheierea din din 04.04.2016 dispusa de judecatorul sindic in dosarul  581/120/2016 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita , Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ  a fost admisa cererile formulate de creditoarele SC Betud SRL si SC C&I Trans Europe SRL.

Mentionam faptul ca societatea debitoare SC COMPLIS  SA si-a manifestat intentia  admiterii procedurii de reorganizare prin depunerea unui plan de reorganizare.

Tabelul definitiv de creante impotriva averii SC  COMPLIS  SA a fost afisat de catre administratorul judiciar la Tribunalul Dambovita la data de 26.09.2016 si a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa.nr. 894/26.09.2016.

Potrivit art.56 alin.1 lit c) din Legea 85/2014 administratorul special are ca atributie propunerea planului de reoganizare.

Actionarii debitoarei SC  COMPLIS  SA prin Hotararea nr.2/10.05.2016   au hotarat desemnarea in calitate de administrator special  a domnului Cristea Gabriel.

 

In aceste conditii planul de reorganizare al SC  COMPLIS SA  este depus de administratorul special al societatii debitoare  , domnul Cristea Gabriel.

In  ceea ce priveste durata de implementare a planului de reorganizare, in vederea acoperirii intregului pasiv al debitoarei, se propune implementarea acestuia pe durata maxima prevazuta de prevederile art.133 alin.3 din Legea 85/2014 si anume  trei ani , calculata la data confirmarii planului. Pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societatii debitoare va fi condusa de administratorul special al debitoarei sub supravegherea administratorui judiciar .

Potrivit art.139 din L85/2014 “ modificarea planului de reorganizare , inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare , fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea  initiala a acestuia.”

Modificarea  poate fi propusa  de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan , indiferent daca au propus sau nu planul.  Votarea modificarii planului de catre Adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold la data votului , in aceleasi conditii ca si la votarea planului , cu conditia ca modificarea sa fie aprobata de judecatorul sindic.

 

1.3.   Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii85/2014 privind procedurile  de prevenire a insolventei si de insolventa , prevazut in art.2 si anume  acoperirea pasivului debitorului in insolventa. Principala modalitate de realizare a acestui scop este  reorganizarea  debitorului si mentinerea in viata comerciala , cu toate consecintele sociale si economice care decurg  din aceasta.

Societatea detine resursele materiale , umane , tehnice si beneficiaza de cerera de pe piata specifica , premise reale de revenire si revigorare a activitatii.

Planul de reorganizare , acopera patru mari domenii:

-        Domeniul economic , care se refera la plasarea debitorului pe piata si posibilitatea de redresare in functie de specificul activitatii si mijloacele financiare disponibile , precum si masurile de reorientare a activitatii debitorului. Procedura de reorganizare judiciara are ca finalitate pastrarea societatii in circuitul comercial cu consecinta participarii acesteia in mod activ la viata economica si contributia acesteia in performantele economiei nationale in ansamblul ei;

-        Domeniul social care cuprinde masurile privind salariatii  debitoarei, eventualele restrangeri de personal si reorganizarea profesionala;

-        Domeniul  financiar , referindu-se la conditiile la plata a creditorilor, termenele de plata si mijloacele financiare folosite pentru stingerea creantelor;

-        Domeniul managementului care se refera la modalitatea de conducere a debitoarei pe perioada reoganizarii( asistarea acestora de catre specialist s.a ).

 

1.4.     Obiectivele planului de reorganizare sunt urmatoarele  :

         -  Reorganizarea si continuarea activitatii firmei , sustinuta de posibilitati reale de a aplica prevederile planului prezentat. SC COMPLIS  SA detine resursele necesare , materiale , umane,tehnice si beneficiaza de evolutia favorabila a cererii pe piata specifica , premise reale de revenire si revigorare.

         - Rambursarea datoriilor sintetizate conform Tabelului definitiv al creantelor  impotriva averii debitoarei conform programului de plata a creantelor prezentat in planul de reorganizare.

         - Planul stabileste acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii  distincte , cu exceptia rangului diferit al celor beneficiare a unor cauze de preferinta , precum si in cazul in care detinatorul unei creante consimte la un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

         - Planul de reorganizare are la baza, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale societatii , cumularea urmatoarelor masuri: restructurarea si continuarea activitatii debitorului si o posibila lichidare partiala sau totala a activelor debitorului cu aprobarea adunarii creditorilor.

         Pentru implementarea planului de reorganizare propus, se are in vedere mentinerea  conducerii societatii de catre administratorul special , sau pentru eficientizarea activitatii se poate aplica modalitatea de selectie , desemnarea si inlocuirea administratorilor si conducerii . Avand in vedere ca debitoarei  nu  i s-a ridicat dreptul de administrare  aceasta isi va putea  pastra dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa sau poate proceda la lichidarea partiala sau totala a activului debitoarei in vederea executarii planului, exercitata de catre administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar , in temeiul articolului 133 alin.5 lit.A din Legea 85/2014.

 

2.  Necesitatea  reorganizarii

2.1. Aspectul   economic

In plan economic , procedura reorganizarii este un mecanism care permite societatii  aflate  intr-o stare precara din punct de vedere financiar , sa se redreseze si sa-si continue activitatea economica.

Din punct de vedere conceptual , reorganizarea inseamna trasarea realista a unor obiective ce trebuie atinse   in orizontul de timp planificat , sub  aspectul unor noi afaceri, lansarii pe piata a unor produse sau servicii, sau imbunatatirea calitatii si cantitatii produselor si serviciilor lansate. Planul de reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare , bazata pe adoptarea unei politici corespunzatoare de management, marketing , organizatorice si structural.

Planul de reorganizare va prevedea mentinerea doar a acelor sectoare de activitate care au aptitudinea de a aduce profit, surplusul necesar pentru acoperirea , in perioada stabilita de lege , a pasivului debitoarei.

Reorganizarea  SC  COMPLIS  SA  inseamna  pentru  viata  economica  a  judetului   Dambovita :

-        Mentinerea in circuitul de afaceri a debitorului , acesta are posibilitatea de a-si continua activitatea, cu conformarea fata de conditiile stabilite prin planul de reorganizare.

-        Mentinerea unui important contribuabil la bugetul statului .

-        Continuarea colaborarii cu clientii si furnizirii traditionali dar si extinderea colaborarii cu noi clienti , ca urmare a lansarii altor activitati.

 

2.2  Avantajele reorganizarii

 

2.2.1. Premisele reorganizarii SC   COMPLIS  SA

Principalele premise de la care pleaca reorganizarea debitoarei sunt urmatoarele :

-        Capacitatea  de  a  efectua  o larga categorie de lucrari de constructii ;

-        Posibilitatea incheierii unor contaracte de furnizare  a materialelor sau de prestare  a unor servicii  in conditii  avantajoase , in baza colaborarilor anterioare ;

-        Are angajati cu un nivel ridicat de pregatire profesionla;

-        Utilizeaza tehnologii moderne;

-        A dobandit experienta prin executarea  unor  lucrari  de mare complexitate;

-        Beneficiaza de structura organizatorica adaptata orcaror lucrari de constructii;

-        Are baza materiala proprie care asigura buna desfasurare a activitatii de constructii;

 

 

2.2.2.  Avantajele generale fata de procedura falimentului

 

Avand in vedere cuantumul pasivului  in perspectiva, raportat la valoarea activelor, intrarea in procedura falimentului si lichidarea activelor ar duce la acoperirea integrala a cheltuielilor de procedura ( onorariu lichidator, paza, arhivare documente, etc. ) si acoperirea partiala a creantelor creditorilor.

Valorificarea activelor societatii debitoare intr-o procedura de faliment se realizeaza in conditii speciale care nu permit obtinerea in schimbul activelor societatii , a valorii de piata a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmeaza a se obtine in procedura de lichidare a activelor societatii debitoare se utilizeaza valoarea de lichidare definite “ suma ce ar putea fi primita , in mod rezonabil din vanzarea unei proprietati , intr-o perioada de timp prea scurta pentru a fi conforma cu perioada de marcheting necesara,  specificata in definitia valorii de piata “.

Astfel vanzarea intreg patrimoniului SC COMPLIS  SA  in cadrul procedurii de faliment ar duce la instrainarea acestui  patrimoniu  la o valoare inferioara valorii sale reale, avand in vedere ca acesta ar fi vandut in cadrul unei proceduri care imprima urgenta tuturor actelor savarsite in cadrul ei , astfel ca valorificarea patrimoniului   , desi se face la cele mai bune preturi  obtenabile  , nu poate atinge valoarea reala.  Pe de alta parte asupra acestor valorificari  falimentul isi pune amprenta , atragand o anumita  categorie de cumparatori a caror oferta este mult sub valoarea pietei.

Alegerea procedurii de reorganizare si implicit continuarea activitatii , conduce la cresterea considerabila a gradului de vandabilitate al bunurilor unei societati  “active” , fata de situatia valorificarii patrimoniului unei societati “ moarte “  , nefunctionale

 ( patrimoniu care nefolosit este supus degradarii inevitabile pana la momentul instrainarii ).

Continuarea activitatii societatii debitoare, mareste considerabil sansele ca activul societatii sa fie  vandut ca un ansamblu in stare de functionare , chiar in eventualitatea nedorita a deschiderii procedurii de faliment.

Societatea are costuri fixe semnificative ( utilitati, salarii, impozite, taxe locale, paza, etc.  cheltuieli care nu pot fi amortizate decat prin desfasurarea activitatii de baza, precum si  din obtinerea de venituri si valorificarea de bunuri , dispensabile activitatilor pe care societatea urmeaza a le desfasura.

Societatea are potential  si detine baza materiala  necesara  pentru ca o data cu depasirea blocajului  in care se afla sa poata sa-si desfasoare activitatea la o capacitate mai ridicata  mentinand totodata locuri de munca.

Valoarea planului si demararea procedurii  reorganizarii sunt masuri menite prin finalitatea lor sa satisfaca interesele tuturor creditorilor atat ale celor garantati cat si ale celorlalti creditori , precum si interesele debitoarei care isi continua activitatea , cu toate consecintele economice si sociale aferente.                      

Facand o comparatie  intre gradul de satisfacere a creantelor in cadrul celor doua proceduri , aratam ca in ambele cazuri exista un patrimoniu vandabil destinat platii pasivului dar ca in procedura reorganizarii , la lichiditatile obtinute din eventuala vanzare a bunurilor din patriminiu debitoarei , care nu sunt necesare reusitei planului , se adauga profitul rezultat din continuarea activitatii debitoarei, toate destinate platii pasivului.

2.2.3. Avantajele reorganizarii  pentru principalele categorii de creditori

2.2.3.1. Avantaje pentru creditorii care beneficiaza de cauze de preferinta

In ceeace priveste creditorii care beneficiaza de clauze de preferinta , implementarea prezentului plan de reorganizare , prezinta beneficii in ceea ce priveste gradul de recuperare a creantelor detinute . Asa cum se va putea vedea in sectiunile urmatoare procentul de acoperire , a acestor creante astfel cum se propune prin programul de plati este de 100% din valoarea creantelor garantate.

Chiar daca si in ipoteza deschiderii procedurii  falimentului aceasta categorie isi va acoperii integral creanta , in cazul reorganizarii urmeaza a fi facute  distribuiri catre aceasta categorie de creditori incepand cu primul trimestru din plan, in schimb  in caz de faliment  procedura de valorificare  a bunurilor  si de distributie a sumelor  incasate  necesita timp indelungat.

Prezentul plan de reorganizare urmareste sa asigure satisfacerea creantelor creditorilor ce beneficiaza de cauze de preferinta  , degrevandu-i in acelasi timp de orce efort finaciar sau de alta natura depus in acest sens. In cadrul procedurii  de  reorganizare a societatii toate demersurile de relansare a activitatii societatii sunt coordonate si controlate de managementul firmei.

2.2.3.2. Avantaje pentru creditorii salariali

Aceasta categorie de crante va fi acoperita integral atat in ipoteza falimentului cat si a planului de reorganizare propus de administratorul special. Reorganizarea este o alternative mult mai avantajoasa , intrucat in cazul declansarii falimentului , salariatii isi vor pierde locurile de munca , in conditiile in care activitatea va inceta. Sub acest aspect in conditiile in care piata fortei de munca se caracterizeaza cu o supraoferta  a fortei de munca raportat la cerere, apreciem ca implementarea planului de reorganizare este benefica pentru creditorii de natura salariala.

 

2.2.3.3. Avantaje pentru creditorii bugetari

Alternativa  reorganizarii este o cale sigura de realizare a creantelor bugetare , relansarea activitatii comerciale putand asigura resursele necesare acoperirii integrale a debitelor fiscale.

Nu trebuie neglijat faptul ca prin continuarea activitatii economice a societatii comerciale   SC COMPLIS  SA se mentine un important contribuabil care achitand impozite si taxe aferente activitatii curente , intregeste resursele financiare publice.

2.2.3.4. Avantaje pentru creditorii chirografari

Continuarea activitatii comerciale SC  COMPLIS  SA implica in mod necesar continuarea colaborarii cu furnizorii de materii prime si servicii de pe piata interna , unii din acestia avand si calitatea de creditori chirografari.

In cazul reorganizarii creditorii chirografari vor fi indestulati , in procentul stabilit in plan, esalonat .

 Colaborarea cu un partener economic al carui necesar considerabil de materii prime si servicii , de pe acest segment de piata , reprezinta o sursa importanta de venituri pentru societatile furnizoare, sursa ce ar disparea in cazul falimentului.

In cazul falimentului din valorificarea activului societatii vor fi sanse minime sau deloc , pentru indestularea creditorilor chirografari.

 

Capitolul II – PEZENTAREA     SOCIETATII

Denumire: SC    COMPLIS  SA

Forma juridică:  SA

Capital Social: 356.591 lei se constituie in 13837 actiuni, o actiune avand valoarea de 25,77 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15 / 1238/ 1992

Cod unic de inregistrare: 2856116

Atribut fiscal:  RO

Actionari:

1.     Sanda Eugenia Aurelia - detine  8590 actiuni , a subscris si varsat un capital social de  221364,30 lei, procent 62,08%

2.     Nita Dumitru – detine 1702 actiuni, a subscris si varsat un capital social de  43860,54 lei, procent 12,30%

3.     Staicu Gabriela Mona Stela  - detine 598 actiuni, a subscris si varsat un capital social de  15410,46 lei, procent 4,32%

4.     Alte persoane fizice – detin 2947 actiuni, au subscris si varsat un capital social de 75944,19 lei , procent 21,30%.

Administrator special: Cristea Gabrielnascut la data de 02.08.1972, in judetul Dambovita, domiciliat in comuna Baleni, legitimat cu CI seria DD nr.745114, eliberata de SPCJEP Dambovita , la data de 10.11.2014, avand CNP 1720802151780.

Salariati:  Societatea are un numar de 25 de angajaţi cu contract individual de muncă incheiat pe perioada nedeterminata la data intocmirii prezentului plan de reorganizare;

Sediul social: Targoviste, str. Unirii nr. 72B, jud. Dambovita.

Societatea a luat fiinţă în 03.11.1994, în baza Legii 31/1990.

       S.C.  Complis  S.A. cu sediul in  localitatea Targoviste, Bulevardul Unirii, nr. 72 B ,  judeţ Dâmboviţa a fost infiintata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 la  Oficiul Registrului Comerţului  Dambovita sub nr. J 15/1238/1992 .

       Scopul  societatii consta in punerea in aplicare a initiativei private, in vederea indeplinirii obiectului de activitate : efectuarea de constructii, prelucrari mecanice  tamplarie, comert.

      Societatea a avut o activitate continua de la infiintare si pana astazi executand drumuri din beton, poduri  regularizari albii de rauri, constructii civile, modernizari cladiri ( Teatrul Muzical Nae Leonard, Galati ), retele canalizare pluviala si menajera, statii de epurare, statii de pompare, bazine decantoare, bazine de namol,  retele apa ( potabila, incendii, sprinklere ). Aceasta a executat 10 lucrari  pe fonduri SAPARD si  PHARE .

Obiectul principal de activitate al SC COMPLIS SA  il reprezinta lucrari de  constructii, a drumurilor si autostrazilor, COD CAEN 4211.             

 

 

      Exemple de lucrari de referinta :

                           -“ Reabilitarea Parcului Industrial Priboiu” , judet Dambovita avand o valoare de 5,2 milioane de euro , finalizata in septembrie 2009 si care a cuprins peste 10 km retele de apa ( incendiu , sprinklere si apa potabila ), peste 3 km de retea canalizare menajera, 6 km retea canalizare pluviala, statie de pompare, bazin de namol, bazin decantor, canal deversor, statie epurare, precum si drumuri  si parcari din beton .

                        - “Reintroducere in Circuitul Turisic a Cetatii de Scaun Targoviste– Lot 2” – contract nr.RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.13, finalizata in 2010 care a cuprins retele de canalizare, statie de pompare, infrastructura, retele electrice.

          

Capitolul III – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

         În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2013, 2014, 2015 pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare.

         Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 Anul  Capitaluri proprii  Profit net
        31.12.      2013 5.136.392 121.112
        31.12.      2014 5.213.171 87.472
        31.12.      2015    2.337.562 - 453.387
     

 

            Dupa cum se poate observa, in anii 2013 si 2014 societatea a inregistrat profit din activitatea desfasurata, iar la finele anului 2015 , inregistreaza pierdere din activitate ,

( costuri mai mari decat veniturile realizate) acesta fiind unul dintre motivele care au condus, la intrarea in incapacitate de plata iar in concordanta cu prevederile legale, la solicitarea a doi furnizori de declansare a procedurii de insolventa impotriva sa.

 

PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

            Analiza patrimoniului in perioada 2013 – 2015  - situatia patrimoniala se prezinta astfel :                                                                                                                                     Lei

Denumire                                                       31.12.2013             31.12.2014          31.12.2015

 

  Active imobilizate                                        3.122.624                  4.699.978              3.021.879

  Stocuri                                                          3.884.495                  4.061.726              1.215.348

  Creante                                                          3.245.433                  1.769.353             2.507.579

  Disponibilitati                                                  806.281                      716.795               563.214

  Cheltuieli in avans                                            293.956                     517.907               771.174

 

———————————————————————————————————————–

  TOTAL   ACTIV                                      11.352.789                  11.657.759               8.079.194

———————————————————————————————————————–

Datorii                                                           6.099.462                  6.408.869               5.580.978

Capital social                                                   356.591                    356.591                  356.591

Subventii pt. investitii                        

Venituri in avans                                                116.935                     143.719                  160.654

Rezerve                                                           1.638.944                  1.783.344               1.774.550

Profitul sau pierderea raportata                       3.019.745                  2.985.764                  659.808

Profitul sau pierderea exerc.

.financiar                                                             121.112                       87.472               -  453.387

Repartizarea profitului                                                   0                                0                             0

———————————————————————————————————————–

TOTAL PASIV                                             11.352.789               11.765.759                  8.079.194

 

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale , sau in balantele de verificare .

 

Evolutia imobilizarilor corporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2013 – 2015 se prezinta astfel

_______________________________________________________________________Lei___

Denumire                                                         31.12.2013                    31.12.2014          31.12.2015          

 

Terenuri                                                                   289003                          289003             289003

Constructii                                                              1272045                        1416597          1416597

Instalatii tehnice

 si masini                                                                 3247802                       3247802           2102504

Alte instalatii, utilaje

 si mobilier                                                                  80610                           80610                80610

Avansuri si imobilizari

corporale in curs                                                        820528                         820527              855797

Imobilizari corporale                                             5709988                       5854539            4744511

(valoare de inventar)

Amortizare                                                              2702873                        2855740           1838141

Imobil. corporale la

valoare ramasa                                                         3007115                       2998799           2906370

Imobilizari financiare                                                109300                       1694971            109301

Imobilizari necorporale                                                6208                              6208                6208

Total active imobiliz.                                               3122624                        4699978           3021879

 

Valoarea activelor imobilizate a cunoscut o crestere semnificativa in anul 2014 , ca urmare a cresterii imobilizarilor financiare , respectiv a creantelor imobilizate     

 ( 1585670,00 lei) si a imobilizarilor de natura constructiilor ( 144552,00 lei valoare inventar) , cunoscand o scadere in anul 2015 (1678099 lei ) ca urmare a scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si a ceantelor imobilizate . Situatia se prezinta astfel , ca urmare a faptului ca  societatea nu a facut niciun fel de investitii, fiind mentinute in aceeasi stare constructiile, instalatiile tehnice si masinile societatii in ultimii trei ani.

Marea majoritate a acestor imobilizari sunt afectate de garantii in favoarea institutiilor financiare respectiv :

1. Teren intravilan situat in Mun. Targoviste, Bdul. Unirii nr. 72B, Jud. Dambovita, format din teren curti constructii in suprafata de 5337,19 mp, inregistat sub numar cadastral 411, si constructiile edificate pe acesta : C1 – sediu societate in suprafata construita de 163 mp,  inregistata sub numar cadastral 411-C1, C2 – baraca D2+GS in suprafata construita de 86 mp, inregistata sub numar cadastral 411-C2, C3 – baraca D2 +GS in suprafata construita de 128 mp, inregistata sub numar cadastral 411-C3, C4 – atelier confectii metalice in suprafata construita de 480 mp, inregistrata sub numar cadastral 411 – C4, si C5 – atelier tamplarie in suprafata construita de 484 mp, inregistata sub numar cadastral 411-C5, imobilul (teren + constructii) fiind inscris in Cartea Funciara nr. 71113 a Mun. Targoviste (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 134), imobil aflat in proprietatea S.C. COMPLIS S.A – ipotecat Banca Transilvania

2. imobilului situat in Mun. Targoviste, str. Unirii, ap. 3, parter, Complex Agroalimentar, jud. Dambovita, cu destinatie de spatiu comercial, intabulat in Cartea Funciara nr. 72114-C1-U1 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 2274), sub nr. cadastral 1317/0/3, compus din parter in suprafata construita de 348 mp, impreuna cu cota parte de 348/787 din partile de folosinta comune si cota indiviza de 258/584 din terenul aferent imobilului-spatiu comercial, intabulata in Cartea Funciara nr. 72114 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 803), deschisa pentru suprafata de 584 mp teren curti constructii, situata in intravilanul Mun. Targoviste, str. Unirii, Complex Agroalimentar, Jud. Dambovita, sub nr. cadastral 1317, imobil aflat in proprietatea S.C. COMPLIS S.A.- ipotecat Banca Transilvania

3. imobilului situat in Mun. Targoviste, str. Unirii, ap. 4, Complex Agroalimentar, jud. Dambovita, cu destinatie de birouri, intabulat in Cartea Funciara nr. 72114-C1-U2 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 2274), sub nr. cadastral 1317/1/4, compus din etaj in suprafata construita de 206 mp, impreuna cu cota parte de 206/787 din partile de folosinta comune si cota indiviza de 153/584 din terenul aferent imobilului-birouri, intabulata in Cartea Funciara nr. 72114 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 803), deschisa pentru suprafata de 584 mp teren curti constructii, situata in intravilanul Mun. Targoviste, str. Unirii, Complex Agroalimentar, Jud. Dambovita, sub nr. cadastral 1317, imobil aflat in proprietatea S.C. COMPLIS S.A.- ipotecat Banca Transilvania

 

Alte actie imobilizate, principale libere de sarcini

Imobil situat in com. Runcu , Sat Silistea, jud. Dambovita, casa de vacanta P+1+M, intabulat in Cartea Funciara nr.71024 a comunei Runcu (Cartea Funciara veche 252 ), sub nr. cadastral 481-1, 484-1C1, proprietatea SC COMPLIS SA – liber de sarcini

Mijloace fixe de natura instalatiilor , utilajelor si diverse tipuri de mijloace de transport cu grad avansat de uzura , urmand ca valoarea de piata sa fie stabilita in Raportul de evaluare active corporale parte a prezentului raport  din care nominalizam :

* Caterpilar 

*  Caterpilar

*  Cilindru compactor

*  Statie betoane

*Autogreder

*Autoincarcator frontal

* Buldoexcavator

* Fiat Ducato trei bucati

* Autocamion doua bucati

* Autoturisme Dacia Logan, Nissan, Volskswagen

 

 

Evolutia creantelor

( informatiile au fost culese din bilanturile contabile  ale celor trei ani de referinta  „ note informative „ si balantele   de verificare  ).

Denumire                                31.12.2013             31.12.2014                   31.12.2015

 

Creante comerciale                    2.317.914                    1.074.510                             772.190

Creante in legatura cu

bugetul statuluit                                      77.867                                 75                                 3.224

 

Alte creante  (debitori)                          506.270                         689.939                         1.323.050

Creante in leg. cu person.                          4.829                             4.829                                4.829

Creante imobilizate

 ( imobilizari financiare)                       629.586                        1.585.670                        1.175.460

TOTAL                                              3.536.466                       3.355.023                         3.278.753

 

Se constata ca evolutia creantelor s-a mentinut la un nivel aproximativ egal in

cei trei ani de referinta , cunoscand totusi o scadere cu un procent de 3%, in anul 2015 fata de 2014.

-         Creantele comerciale au cunoscut o scadere permanenta in cei trei ani analizati ( 772190 /2015 fata de 2.317.924 / 2013 ) , ceea ce dovedeste ca societatea s-a preocupat in imbunatatirea modalitatii de recuperare a creantelor comerciale.

      La finele lunii martie 2016 cand societatea a intrat in procedura de insolventa soldul clientilor comerciali inregistrat in contul 411 „ Clienti” este de 204.349,00 lei din care evidentiem principalele creante:

-         SC PROMS CONCEPT GRUP SRL                        66.959,19 lei

-         SC UTI Grup SA                                                       48.309,40 lei

-         SC  Water- Sewage Technology                               42.979,28 lei

-         SC Martineli Com Prod                                             20.543,21 lei

-         SC Construcciones Lujan SA                                    12.441,09 lei

-         SC Cabinet Avocat Michael Grigo                              5.146,45 lei

-         SC  Grup ABI Consult SRL                                         5.347,50 lei

Pentru acesti clienti nu exista dosare aflate pe rolul instantelor judecatoresti , urmand ca societatea sa i-a toate masurile legale pentru incasarea acestora in cel mai scut timp.

-         In categoria creantelor totale intra si „ imobilizarile financiare „ in suma de 1.102.000,00 lei aflate in sold la 31 martie 2016 , reprezentand garantii de buna executie , ce urmeaza a fi incasate la momentul finalizarii perioadei de garantie. Se preconizeaza ca imobilizarile financiare vor fi incasate in perioada supusa reorganizarii. Beneficiarii care au de restituit garantii sunt:

SC  PROMPS CONCEPT GROUP SRL                         905.544,54 lei

SC CONSTRUCCIONES LUJAN SA                             101.328,42 lei

SC UTI GRUP SA                                                              95.127,29 lei

Urmeaza ca societatea sa urmareasca data finalizarii si intocmirii procesului verbal de receptie definitiva si sa solicite restituirea garantiei .

        

-         La finele anului 2015 societatea inregistra  lucrari in curs de executie , unele dintre acestea finalizate pe stadii de lucrari , nefacturate ca urmare a lipsei  confirmarii executiei acestora de catre beneficiarii lucrarilor , inregistrate in evidentele contabile in cont 332 „ lucrari in curs de executie.

    Componenta contului 332” lucrari in curs de executie „ este:

-         Compania de apa                           658.512,00

-         Primaria Ulmi canalizare               258.258,21

-         UTI                                                 125.910,09

   Total                                              1.042.680,03

Portofoliul lucrarilor in curs de executie in anul 2016 este prezentat mai jos dupa cum urmeaza:

Nr.Crt. Denumireobiectiv Benef. Data estimata final.conf.contract Valoareexecutata si incasata( fara TVA) Rest  de execut. si de incasat DataInceperecontract %Stad.fizic
1. Canalizare epurare ape Petresti Damb. ConsiliulLocal Com.
Petresti
Pana la asigurareafinantariiintegrale 3246776,8 191053,5 10.12/ 2008 94
2. Retea alim.cu apaRau Alb PrimariaRau Alb Pana la asigurareafinantariiintegrale 1775259,2 2149170,1 08.03/2010 45
3. Retea de apaExtindere canalizare comuna Ulmi Primaria ulmi 01.11/2016 5866492,4 1278130,2 29.01/2016 78
  TOTAL     10888528,4 3618353,8    

 

Societatea are lucrari de executat in continuare in valoare de 3.618.353,80 lei , suma ce urmeaza a fi facturata si incasata ( conform tabelului de mai sus) dupa efectuarea lucrarilor de constructii.

 

Obligatiile societatii

( informatiile au fost culese din bilanturile contabile  ale celor trei ani de referinta  „ note informative „ si balantele de verificare ) .

 

                                                                                                               lei

Denumire                                        31.12.2013           31.12.2014                31.12.2014

Credite bancare pe termen scurt        1.681.174              1.430.865                1.326.234

Datorii comerciale catre furnizori     3.963.501               4.221.103                2.922.586

Datorii catre furnizorii de imobilizari             0                             0                              0                  

Datorii privind drepturile salariale         55.593                     68.296                  152.304

Datorii buget                                           52.015                   313.113                  625.529

TVA de plata                                                               0                                   0                                   0

Dividende de plata                                           0                             0                              0

Creditori diversi                                   461.191                   375.492                  714.979

Alte datorii                                                      0                              0                             0

—————————————————————————————————–

TOTAL DATORII                           6.213.474                6.408.869               5.741.632

 

 

Din analiza obligatiilor SC   COMPLIS  SA , se observa o oscilatie atat a datoriilor pe termen scurt, cat si a celor pe termen lung.

Se constata o crestere a datoriilor totale cu aprox. 4% in anul 2014 fata de perioada anului 2013, acest fapt fiind in concordanta cu profitul realizat de societate in anul 2014 ( 87.472 lei ) fata de 2013 ( 121.112 lei) .

In anul 2015 datoriile totale ale societtii au scazut fata de 2014 cu 11% ( 667.237 lei) in special la capitolele credite bancare si datorii comerciale , dar au crescut  datoriile catre buget si catre creditorii diversi.

 

Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT. INDICATORI 2013 2014 31.12.2015
1 Cifra de afaceri 7.396.762 8.470.449 6.399.759
2 Creante 3.536.466 3.355.023          3.273.924                                         
3 Obligatii 6.213.474 6.408.869 5.741.632 
4 Raportul creante/obligatii 57% 52% 57%

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, inclusiv creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

In perioada analizata, creantele au avut o evolutie descrescatoare  pe fondul reducerii obligatiilor.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie constanta , ceea ce indica o diminuare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT. RATE DE ROTATIE 2013 2014 2015
1 Cifra de afaceri/Activ total 0,89 1,19 1,27
2 Cifra de afaceri/Active imobilizate 2,37 1,80 2,12
3 Cifra de afaceri/Cap. proprii 1,44 1,36 2,74

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori supraunitare in anii 2014; 2015 ca urmare a cresterii cifrei de afaceri..

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora in anul 2014 ca urmare a cresterii imobilizarilor corporale , inregistrand o crestere in anul 2015in conditiile in care cifra de afaceri are o evolutie aproximativ constanta.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori pozitive in periada 2013 – 2015 datorita capitalurilor proprii pozitive.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Rata lihiditatii generale exprima capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt din activele de exploatare. Daca valoarea totala a pasivelor curente este mai mica decat valoarea totala a activelor curente , atunci acest indicator este supraunitar. Lichiditatea curenta este considerata satisfacatoare pentru valori ce oscileaza in jurul cifrei 2 ,in cazul nostru valoarea acestui indicator este  0,77, fapt ce a creat premizele starii de incapacitate de plata.

Rata lichiditatii reduse exprima capacitatea socitatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt din acele active circulante care pot fi transformate relativ rapid in disponibilitati. Pentru calculul ratei , se elimina influenta lichiditatii stocurilor. Marimea optima a acestui indicator este 1 , se considera ca un nivel intre 0,6 – 1 reflecta o buna capacitate de plata a obligatiilor pe termen scurt. In cazul nostru acest indicr este 0,55.

Rata lichiditatii imediate caracterizeaza capacitatea societatii de a rambursa prompt datoriile , tinand cont de disponibilitatile existente.Valoarea optima a ecestui indicator este cuprinsa intre 0,2 si 0,3.

In cea ce priveste  solvabilitatea analiza solvabilitatii pe termen lung urmareste sa determine in fiecare exercitiu financiar daca societatea este supusa sau nu riscului falimentului.

Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei societati de a face fata tuturor scadentelor sale , atat pe termen mediu si lung ; se determina ca raport intre activele totale si totalul datoriilor. Acest indicator reflecta gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale , reflecta si posibilitatea societatii de a transforma activele societatii , in lichiditati in vederea onorarii obligatiilor de plata. Valorile considerate acceptabile ale acestui indicator sunt supraunitare si mai mari decat 1,5.

In cazul nostru valoarea acestui indicator pentru anul 2015 este de 0,91 ( 5.057.315 / 5.580.978).

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2013 = 121.112 +94.720 + 2.702.873 = 2.918.705

 

CFG 2014 = 87.472 + 104.263 +2.855.740 = 3.047.475

 

CFG 2015 = – 453.387 + 94.519 + 1.838.141= 1.479.273
Din analiza se observa cresterea cash-flow de gestiune in anul 2014 fata de 2013 si scaderea brusca a acestuia in anul 2015 , fapt ce a creat premisele unei situatii financiare nesatisfacatoare .
CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2013/121.112  + 2.702.873= 2.823.985 LEI

 

CFO 2014 /  87.472 + 2.855.740 = 2.943.212 LEI

 

CFO 2015 =  - 453.387 + 1.838.141 = 1.384.754 LEI

 

Se observa ca , cash-flow-ul operational ce reprezinta capacitatea viitoare a societatii de finantare , a scazut in anul 2015 cu 53% , ca urmare a pierderii inregistrate la finele anului 9 .

Toate aceste elemente arata ca inca din anul 2015 rezultatele societatii preconizau o situatie deficitara a societatii , cu influente in scaderea capacitatii societatii de a-si onora obligatiile de plata pe termen lung si scurt.

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

4.1.Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Din anul 2014, urmare a cresterii competitiei in domeniul constructiilor , a incasarii cu intarziere mare a lucrarilor de constructii in special de la institutiile publice ( principalii beneficiari ai lucrarilor de constructii ) , creditarea pe termen relativ lung a beneficiarilor lucrarilor de constructii  , societatea a inregistrat un trend descendent din punct de vedere a  rezultatelor economice , motiv pentru care societatea a intrat treptat in pierdere.

 

La finele 2014 societatea a inregistrat un profit net de 87.472 lei , o rentabilitate de 0,9%

( profit net/ cheltuieli totale ).

In cursul anului 2014 si 2015 societatea a prestat servicii reprezentand lucrari de constructii catre Compania de Apa Targoviste , in cadrul contractului de „ Asociere „ formata din SC Promps Concept Group SRL in calitate de antreprenor general ,lider de asociere , SC Grossmann Engineering Group SRL si SC Complis SA in calitate de subntreprenor.

In cadrul acestui contract intr-o anumita faza a lucrarilor „ beneficiarul „ ( SC Compania de Apa ) a refuzat avizarea unor situatii de lucrari efectuate si a solicitat schimbarea unor solutii de constructie neincluse in proiect pe care societatea a fost

obligata sa le execute, in vederea continuarii realizarii obiectivului de lucrari. In aceste conditii in cursul anului 2015 societatea  a creditat realizarea obiectivului  de investitii cu suma de 207.020,89 lei materiale la care se adauga manopera aferenta , in conditiile in care mai avea de incasat lucrari executate si neachitate in suma de 658.512,00, precum si garantii de buna executie blocate in suma de 905.545 lei.

Societatea a promovat actiune in instanta ( Dosar nr.602/120/2016 ) prin care solicita avizarea lucrarilor executate , in vederea facturarii sumelor de incasat.

Acest aspect a condus in mod direct la scaderea cash-flow-ului societati si la imposibilitatea de a-si onora in timp util obligatiile fata de furnizori , fata de bugetul statului etc inregistrand la finele anului 2015 o pierdere de 453.387,00 lei.

Aceasta pierdere provine si din faptul ca au crescut cheltuielile cu materii si materiale,   a creditarii pe o perioada mare a beneficiarilor lucrarilor de constructii , realizarea unor remedieri cu costuri ridicate , cresterea cheltuielilor cu dobanzile bancare, cu contributiile sociale si cele cu amortizarea, ajungand ca firma sa intre in incapacitate de plata, fara posibilitate de a-si achita datoriile scadente fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fata de terti.

 

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv de creante al debitoarei SC COMPLIS  SA  inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 894/26.09.2016,cuprinzandtoate creantele impotriva averii debitoarei.

 Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 26/09.2016.

Suma totala a creantelor este de  4.652.473,70 lei, din care:

- creante garantate conform art. 159, alin.(1), pct. 3=1.236.591,40 lei

-creante de natura salariala art161, pct.3                  = 159.765,00 lei

- creante bugetare conform art. 161,pct.5                 = 361.323,12 lei

- creante chirografare conform art. 161, pct. 8        =2.661.094,18 lei

-creante chirografare conform art.161, pct.9             = 133.700,00 lei

- creante subordonate conform art 161 pct. 10          = 100.000,00 lei

 

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat mai jos:

In tabelul definitiv al creditorilor au fost acceptati un numar de 50 creditori care inregistreaza creante acceptate in suma de 4.652.473,70 lei astfel:

 

Nr.crt. Denumire creditor Creanta solicitata Creanta admisa % din       % dintotal           grupa                                         creanta
  I Creante garantate conform art.159, alin.(1) pct.3    * 1.236.591,40 1.236.591,40 26,58
1. Banca Transilvania SA* 1.236.591,40 1.236.591,40 26,58          100
  II Creante salariale, art.161, pct.3 159.765,00 159.765,00 3,43
2. Salarii 159.765,00 159.765,00 3,43
         
  III. Creante bugetare art.161,pct.5 361.323,12 361.323,12 7,77
3. U.A.T Munic.Targoviste 29,00 29,00  0,00
4. D.G.R.F.P Ploiesti 335.972,00 335.972,00 7,22               92,99
5.           Primaria Runcu 25.322,12 25.322,12 0,54              7,01
  IVcreante chirografare art.161, pct.8,9,10 2.936.060,47 2.894.794,18 62,22
6. AfaSpecialLogistic SRL 19.369,00 19.369,00 0,42             0,66
7. Apa Service SRL 133.352,08 133.352,08 2,87             4,55
8. Arabesque SRL 130.063,34 130.063,34 2,80             4,43
9. AQ Testing BT SRL 5.967,83 5.967,83 0,13             0,21
10. Betud SRL 114.128,62 114.128,62 2,45             3,89
11. Biotel SRL 13.688,20 13.688,20 0,29             0,47
12. C&I Trans Europe SRL 134.215,47 134.215,47 2,88             4,58
13. CNM Guard SRL 70.868,48 42.636,37 0,92             2,42
14. Compania de Apa Damb 75.471,35 75.471,35 1,62             2,57
15. Confort Dambovita 21.426,00 21.426,00 0,46             0,73
16.  Electrica Furnizare SA 12.979,00 12.979,00 028              0,45
17. Ely Com SRL 9.136,00 9.136,0 0,20             0,32
18. Emilcrist Com SRL 20.646,00 20.646,00 0,44             0,71
19. Energo Med Muntenia SRL 88.387,20 88.387,20 1,90             3,01
20. Engie Romania SA 7.418,86 7.418,86 0,16             0,26
21. Eurcogen Fil. Aninoasa 37.011,15 37.011,15 0,80             1,26
22. Evostil SRL 7.345,80 7.345,80 0,16              0,25
23. Electrica Distrib. Muntenia Nord SA 9.065,01 9.065,01 0,19              0,31
24. Fuion Romania SRL 128.507,78 128.507,78 2,76              4,38
25. Grand Transport SRL 143.974,74 143.974,74 2,85              4,91
26. Grup Abi Consult SRL 12.086,90 12.086,90 0,26              0,42
27. Industrial Valves SRL 1.840,05 1.840,05 0,04              0,07
28. Isep SRL 10.025,94 10.025,94 0,22              0,35
29. La fantana SRL 2.487,47 2.487,47 0,05              0,09
30. Leon Project Style SRL 12.879,68 12.879,68 0,28              0,44
31. Macromet SRL 27.397,53 27.397,53 0,59              0,94
32. Mirinel Vasile SRL 19.999,40 19.999,40 0,43              0,69
33. Papit Construct SRL 35.133,17 35.133,17 0,76              1,20
34. Pasteur Filiala Filipesti 1.100.000,00 1.100.000,00 23,64            37,47
35. Cabinet audit Petrescu Floarea 19.289,00 19.289,00 0,41              0,66
36. POSCC  SRL in faliment prin CII Ciocanel Ion 1.040,00 1.040,00 0,02              0,04
37. Progresul SCM 3.139,00 3.139,00 0,07              0,11
38. Rafeba SRL 2.728,00 2.728,00 0,06              0,10
39. Ratelem Construct SRL 7.696,48 7.696,48 0,17              0,27
40. Sami Plastic SA 34.760,61 34.760,61 0,75              1,19
41. Semira Prod SRL 21.448,40 21.448,40 0,46              0,73
42. Sisanelu Forexim SRL 5.416,00 5.416,00 0,12              0,19
43. Someco SA 14.455,87 14.455,87 0,31              0,50
44. The Plan SRL 46.740,00 46.740,00 1,00              1,60
45. Triplast SRL 53.441,72 53.441,72 1,15              1,82
46. SWUmwelttechnik Romania SRL 78.901,34 78.901,34 1,70              2,69
47. Voimarmil Serv SRL 6.700,00 6.700,00 0,14              0,23
  Total creante chirogra. art.161 pct8 2.700.628,47 2.661.094,18  
48. Andrei Mirela 30.000,00 30.000,00 0,64              1,03
49. Staicu Gabriela Mona 103.700,00 103.700,00 2.23              3,54
  Total creante chirog. art.161 pct.9 133.700,00 133.700,00  
50. Sanda Aurelia Eugenia 101.732,00 100.000,00 2,15              3,41
  Total creante chirog. Art.161 pct 10 101.732,00 100.000,00  
  Total general creante 4.693.739,99 4.652.473,70 100

 

   * Creantele garantate conform art.159, alin.(1) pct.3 in favoarea Bancii  Transilvania Sucursala Targoviste , in suma de 1.236.591,40 lei , sunt garantate cu imobile si terenuri proprietatea SC Complis SA dupa cum urmeaza:

 - teren intravilan situat in Mun. Targoviste, Bdul. Unirii nr. 72B, Jud. Dambovita, format din teren curti constructii in suprafata de 5337,19 mp, inregistat sub numar cadastral 411, si constructiile edificate pe acesta : C1 – sediu societate in suprafata construita de 163 mp,  inregistata sub numar cadastral 411-C1, C2 – baraca D2+GS in suprafata construita de 86 mp, inregistata sub numar cadastral 411-C2, C3 – baraca D2 +GS in suprafata construita de 128 mp, inregistata sub numar cadastral 411-C3, C4 – atelier confectii metalice in suprafata construita de 480 mp, inregistrata sub numar cadastral 411 – C4, si C5 – atelier tamplarie in suprafata construita de 484 mp, inregistata sub numar cadastral 411-C5, imobilul (teren + constructii) fiind inscris in Cartea Funciara nr. 71113 a Mun. Targoviste (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 134), imobil aflat in proprietatea S.C. COMPLIS S.A – ipotecat Banca Transilvania

- imobilului situat in Mun. Targoviste, str. Unirii, ap. 3, parter, Complex Agroalimentar, jud. Dambovita, cu destinatie de spatiu comercial, intabulat in Cartea Funciara nr. 72114-C1-U1 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 2274), sub nr. cadastral 1317/0/3, compus din parter in suprafata construita de 348 mp, impreuna cu cota parte de 348/787 din partile de folosinta comune si cota indiviza de 258/584 din terenul aferent imobilului-spatiu comercial, intabulata in Cartea Funciara nr. 72114 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 803), deschisa pentru suprafata de 584 mp teren curti constructii, situata in intravilanul Mun. Targoviste, str. Unirii, Complex Agroalimentar, Jud. Dambovita, sub nr. cadastral 1317, imobil aflat in proprietatea S.C. COMPLIS S.A.- ipotecat Banca Transilvania

- imobilului situat in Mun. Targoviste, str. Unirii, ap. 4, Complex Agroalimentar, jud. Dambovita, cu destinatie de birouri, intabulat in Cartea Funciara nr. 72114-C1-U2 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 2274), sub nr. cadastral 1317/1/4, compus din etaj in suprafata construita de 206 mp, impreuna cu cota parte de 206/787 din partile de folosinta comune si cota indiviza de 153/584 din terenul aferent imobilului-birouri, intabulata in Cartea Funciara nr. 72114 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 803), deschisa pentru suprafata de 584 mp teren curti constructii, situata in intravilanul Mun. Targoviste, str. Unirii, Complex Agroalimentar, Jud. Dambovita, sub nr. cadastral 1317, imobil aflat in proprietatea S.C. COMPLIS S.A.- ipotecat Banca Transilvania

Grupe creante

      I. Grupa creditorilor care beneficiaza de drepturi de preferinta cu un total de 1.236.591,40 lei , avand o pondere de 26,58 din total pasivului , apartine bancii Transilvania Sucursala Targoviste.

      II .Grupa creantelor  salariale, art.161, pct.3 cu un total de 159.765,00 avand o pondere de 3,43% din totalul pasivului.                               

       III. Grupa creantelor bugetare art.161,pct.5 cu un total de 361.323,12 avand o pondere de 7,77% din totalul pasivului.

       IV. Grupa  creantelor chirografare Art.161, pct.8,9,10  cu un total de 2.894.794,18 lei , avand o pondere de 62,22% din totalul pasivului.

Datorii acumulate in perioada de observatie

In perioada de observatie societatea a acumulat datorii in suma de 599.724,00 lei din care:

-         Suma de 559.724,00 lei catre DGRFP reprezentand obligatii bugetare aferente salariilor in suma de 155.270,00 lei si TVA in suma de 404.454,00 lei

-         Suma de 40.000,00 lei catre SC Glas SRL societate ce a administrat SC Complis pana la luna mai 2016.

Sumele reprezentand datorii curente accumulate in perioada de observatie vor fi achitate cu prioritate de societate pn perioada supusa reorganizarii , ca si obligatiile curente.

 

CAPITOLUL V  Strategia de reorganizare judiciara

 5.1  Mecanismul  reorganizarii judiciare

Strategia de reorganizare propusa creditorilor are menirea de a readuce societatea comerciala SC COMPLIS  SA pe pozitii de profit astfel incat societatea sa fie capabila sa achite datoriile catre creditori intr-o perioada de 3 ani , in conformitate cu programul de plati al prezentului plan si sa poata depasi cu succes perioada de reorganizare.

O preocupare permanenta a conducerii societatii o reprezinta finalizarea lucrarilor in curs de executie , astfel incat toti clientii sa fie satisfacuti , prin realizarea unor lucrari de o calitate superioara.

De asemenea se urmareste  incadrarea in termenele de predare a lucrarilor , urmarindu-se evitarea depasirilor nejustificate care ar putea aparea datorita timpului nefavorabil , care ar putea opri temporal lucrarile de constructii .

Raportat la valoarea masei credale , strategia de reorganizare consta in:

-         Restructurarea si continuarea activitatii de constructii in conformitate cu obiectul sau de activitate , sustinuta de posibilitatile reale de a aplica prevederile planului prezentat ;

-         Finalizarea lucrarilor in curs de executie;

-         Recuperarea creantelor societatii;

-         In conditiile identificarii de catre administratorul special a unui cumparator , planul prevede si lichidarea totala sau partiala a unora din bunurile averii debitoarei .  Activele imibilizate vor putea fi instrainate numai cu acordul creditorilor garantati si cu aprobarea Adunarii Creditorilor. Procedurile de vanzare vor fi indeplinite de catre Administratorul judiciar , in conformitate cu hotararea Adunarii crditorilor. Sumele obtinute dupa vanzarea unor bunuri asupra carora poarta cauza de preferinta , vor fi distribuite obligatoriu creditorilor titulari ai acestor clauze.

Intrucat principala sursa de finantare a activitatii o va reprezenta insasi continuarea activitatii societatii , contracte in derulare dar si contracte viitoare , la care poate accede prin participarea la licitatii , sau prin subcontractare de la societatile cu care a colaborat si in trecut societatea isi propune sa desfasoare activitati de constructii , urmand sa promoveze o serie de masuri de eficientizare a activitatii societatii din care enumeram :

-         Finalizarea lucrarilor in curs de executie si incadrarea in termenele de finalizare a lucrarilor;

-         Indeplinirea conditiilor de participare la licitatii publice pentru achizitia unor noi lucrari de constructii;

-         Continuarea demersurilor efectuate de societate prin promovarea unor actiuni judecatoresti , impotriva unor clienti rai platnici , utilizarea sumelor incasate prin executari silite la distributia creantelor inscrise in planul de reorganizare.

-         Urmarirea incasarii crantelor , prin personalul departamentului economic, care va monitoriza incasarea in termen a creantelor;

-         Urmarirea mediului economic , in vederea identificarii de noi clienti;

-         Reducerea cheltuielilor de orice fel si in special a celor administrative ;

-         Program de restructurare , mentinerea in societate numai a personalului calificat, pentru executia lucrarilor contractate, si a personalului administrativ strict necesar.

-    Utilizarea eficienta a imobilizarilor corporale in procesul de productie , gasirea unor solutii viabile pentru ca unele active corporale ce nu au legatura directa cu obiectul principal de activitate sa realizeze venituri ( vanzare, inchiriere etc. ).

 

5.2 Previziuni privind bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada planului de reorganizare ( 2017 – 2019)

Pornind de la obiectivele societatii , respectiv cresterea veniturilor si tinerea costurilor sub un control strict , bugetul de venituri si cheltuieli previzionat este unul ambitios , avand in vedere rezultatele obtinute in anul 2015 , precum si in acest an la finele semestrului I cand au fost inregistrate pirderi. Acest scenariu prevede achitarea pasivului existent in tabelul definitiv al creditorilor , pe langa achitarea la zi a tuturor datoriilor ( inclusiv salarii curente , utilitati , dobanzi etc ), si plata pe loc a materiilor si materialelor , necesare procesului de productie.

Bugetul previzionat pe perioada planului de reoeganizare are ca punct de plecare rezultatele obtinute de catre societate in anumite intervale de timp , precum si o analiza a conjuncturii economice actuale in domeniul constructiilor, acesta cuprinzand produsele societatii , furnizorii, clientii, respectiv pozitia si relatiile debitoarei cu acestia.

In vederea determinarii unui buget de venituri si cheltuieli pe perioada planului , adica pe 36 luni calendaristice, s-a procedat la previzionarea valorica a veniturilor din lucrarile de constructii ce urmeaza a fi executate. Tinand cont de experienta societatii pe piata si calitatea produselor comercializate ( lucrari de constructii) , s-a realizat o evo;utie a veniturilor luandu-se in considerare atat rezultatele obtinute de societate in perioadele de timp trecute dar si cererea actuala.

-         Target-ul de buget prevede o un volum de venituri totale de 5760,2 mii lei pentru primul an de reorganizare judiciara , cu o crestere de 3,36% fata de cea realizata in anul premergator deschiderii procedurii. Cifra de afaceri din primul an este considerata a fi realizata atat pe seama continuarii activitatii de constructii pe baza contractelor in derulare , dar si pe baza contractelor viitoare.

-          Pentru anul doi si trei  se prevede o crestere volumului de venituri 2% fata de anul primul an al planului de reorganizare ( 5.813,6 mii lei fata de 5.760,2 mii lei) .

-         La estimarea cheltuielilor , s-a tinut seama de faptul ca societatea trebuie sa-si diminueze costurile pentru a putea obtine profit din activitatea operationala , pentru a putea genera un excedent de numerar care sa acopere distribuirile si celelalte cheltuieli ale procedurii. Astfel o parte din costuri ( cheltuieli cu materiale consumabile , birotica, piese de schimb, reparatii, telefonie, asigurari) au fost pastrate  la un nivel cat mai redus.Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice,  aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

-         Cheltuielile de personal vor fi reduse pe toata perioada planului de reorganizare.

-         Cheltuiela cu deprecierea imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii in suma de 385,5 mii lei  a fost cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli , pe toata perioada de reorganizare in conformitate cu politica contabila ( amortizare liniara).

-         Cheltuielile cu onoraril administratorului judiciar , in suma de 2000,00 lei lunar la care se adauga TVA  au fost incluse in buget la categoria prestari servicii externe incluse in cheltuielile de exploatare.

-         In ceea ce priveste rezultatul din exploatare al societatii acesta este clinear de la un an la altul pe parcursul procedurii de reorganizare.

-         In buget au fost incluse si cheltuieli cu dobanzile si comisioanele bancare , drept cheltuieli curente.

-         Nu a fost cuantificat si reflectat in bugetul de venituri si cheltuieli ,impactul inregistrarii prezentului plan din punct de vedere financiar si fiscal precum si orice alte posibile modificari legate de legislatia fiscala in vigoare , considerand ca acestea nu vor afecta sub nici o forma programul de plati.

O analiza a evolutiei societatii din perspectiva bugetului de venituri si cheltuieli este prezentata in Anexa 1 a planului de reorganizare.

 

5.3 Previziuni privind fluxul de numerar

Conform prevederilor art.133 alin.5, lit.B din Legea 85/2014 planul de reorganizare trebuie sa prevada sursele de finantare ale acestuia, respectiv sursele necesare finantarii continuarii activitatii si platii datoriilor angajate prin tabelul creditorilor, a datoriilor nascute in perioada de observatie si a datoriilor angajate in perioada curenta.Proiectia fluxului de numerar are rolul de a asigura in mod concomitent:

-         Finantarea activitatii curente a debitoarei

-         Achitarea datoriilor din timpul procedurii

-         Distribuiri catre creditorii inscrisi la masa credala;

Principiul de intocmire a acestei proiectii a fluxului de numerar porneste de la continuarea activitatii,si recuperarea crantelor societatii , incasarea creantelor curente se efectueaza integral si la scadenta, astfel vor fi asigurate distribuirile conform programului de plati , intr-o masura mai buna decat a falimentului.

Pentru estimarea fluxului de numerar in urmatoarele 36 luni s-a avut in vedere bugetul de venituri si cheltuieli, cu urmatoarele precizari:

-         Au fost considerate la nivelul intrarilor de numerar atat veniturile obtinute din continuarea activitatii debitoarei cat si sumele rezultate din recuperarea creantelor societatii;

-         S-a avut in vedere ca veniturile si cheltuielile din cursul unei perioade, genereaza flux de numerar ( incasare/plata)in aceeasi perioada de timp.

-         S-a adaugat cota de TVA asupra veniturilor si cheltuielilorsupuse acestei taxe;

-         S-a prevazut plata retributiei administratorului judiciar

-         S-a prevazut plata datoriilor acumulate pe perioada de observatie proportional pe toata durata planului.

 Capitolul VI   Distribuiri

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea intr-o masura cat mai mare a tuturor categoriilor de creante.

Masa credala a SC COMPLIS SA este formata dintr-un numar de 50 creditori, insumand  4.652.473,70 lei – creante certe, lichide si exigibile .

  Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori garantati      26,58 %

-         Creditori salariati          3,43%

-         Creditori bugetari          7,77%

-         Creante chirografare   62,22 %.

Conform prevederilor legale Legea 85/2014 privindprivind procedurile  de prevenire a insolventei si de insolventa categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

Potrivit art.5 pct.16 din Legea 85/2014 , categoria de creante defavorizate este prezenta a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru creantele respective:

-         O reducere a cuantumului creantei / si sau a accesoriilor acestora ,la care creditorul este indreptatit potrivit legii;

-         O reducere a garantiilor ori reesalonarea platilor in defavoarea creditorului , fara acordul expres al acestuia;

     Potrivit art.139 alin.1 lit.E vor fi socotite creante nedefavorizate si vor fi considerate ca au acceptat planul , creantele ce se vor achita in termen de 30 zile de la confirmarea planului , ori in conformitate cu contractele de credite.

In cadrul procedurii de reorganizare a SC COMPLIS SA toate categoriile de creante sunt considerate categorii defavorizate prin plan avand in vedere prevederile art. 5 pct.16 din L85/2014 coroborat cu prevederile art.139 alin.1lit.E , pentru considerentul ca desi aceste creante vor fi achitate prin plan , totusi acesta propune o esalonare a platii acestora. Deasemenea planul nu prevede achitarea niciunei creante in termen de 30 zile de la confirmarea sa.

Creantele chirografare prevazute Creantele garantate ale creditorilor bancari prevazute la art. 159.alin.(1) pct3 din Legea nr. 85/2014 care, ale caror valori la data deschiderii procedurii de insolventa vor fi achitate integral prin planul propus, iar accesoriile (dobanzi si penalitati) nascute in perioada de observatie si ulterior pe parcursul derularii reorganizarii vor fi platite in conformitate cu acordurile ce vor fi negociate de debitor cu institutiile bancare inscrise la masa credala;

la art. 161 pct.8,9,10 din Legea nr. 85/2006 care vor primi  o suma reprezentand un procent de 20% din total creante chirografare ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului urmand ca in conditiile in care societatea va realiza un excedent suplimentar , procentul de plata a creantelor chirografare va creste , chiar pana la plata acestora in procent de 100%.

In cadrul reorganizarii createle subordonate  vor fi incadrate in categoria creantelor chirografare si vor fi platite in acelasi procent.

Prin prezentul plan de reorganizare,care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor creditorilor garantati , a celor reprezentand salarii si a creditorilor bugetari ai societatii, in conditiile in care creditorii chirografari vor incasa un procent de 20%din totalul creditorilor garantati inscrisi la masa credala.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 3 ani ai reorganizarii trimestrial. Accesoriile nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 64, alin.(6) din Legea nr. 85/2014, nivelul acestora urmand a fi negociat de debitor cu fiecare creditor bancar in parte, acordurile de negociere urmand a fi anexate prezentului plan si facand parte din acesta.

Se preconizeaza ca in cursul tim.I din primul an de distribuire a creantelor ( 2017), creanta garantata a Bancii Transilvania Sucursala Targoviste sa scadea cu suma de aprox. 550.000,00lei ( conform raport evaluare) obtinuta prin vanzarea in favoarea bancii aimobilului situat in Mun. Targoviste, str. Unirii, ap. 4, Complex Agroalimentar, jud. Dambovita, cu destinatie de birouri, intabulat in Cartea Funciara nr. 72114-C1-U2 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 2274), sub nr. cadastral 1317/1/4, compus din etaj in suprafata construita de 206 mp, impreuna cu cota parte de 206/787 din partile de folosinta comune si cota indiviza de 153/584 din terenul aferent imobilului-birouri, intabulata in Cartea Funciara nr. 72114 a Mun. Targoviste (nr. Cartii Funciare vechi 803), deschisa pentru suprafata de 584 mp teren curti constructii, situata in intravilanul Mun. Targoviste, str. Unirii, Complex Agroalimentar, Jud. Dambovita, sub nr. cadastral 1317, imobil aflat in proprietatea S.C. COMPLIS S.A.- ipotecat Banca Transilvania”.

Vanzarea se va realiza cu acordul Adunarii Creditorilor , sumele obtinute vor fi distribuite imediat in favoarea Bancii Transilvania .

In aceste conditii creanta garantata a bancii ce urmeaza a fi distribuita in cei trei ani de reorganizare va fi de 686.591,40 lei , suma ce se va distribui esalonat in urmatoarea perioada incepand din trim. II/2017 pana in trim.IV inclusiv /2019 in suma egala de 62.417 lei/trimestru.

Creantele salariale vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, in trim I /2017 si trim. III/2018 aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata ( 100.000 lei trimestrul I/2017; 59.765 lei in trimestrul III/2017.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, esalonat incepand cu  trim.I /2017 ( 26.000 lei) pana in trim IV /2019, ( suma egala de 30.483 lei/trim.) aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere si faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

Creante chirografare

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 3, pct.21 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului. Acest aspect urmeaza a fi probat cu un raport de evaluare a tuturor activelor societatiicare sa demostreze ca  valoarea activului patrimonial la data propunerii prezentului plan de reorganizare ar acoperi numai o parte a creantelor garantate si nicidecum a  creantelor  bugetare si celor chirografare.

Creantele chirografare in procent de 20% din totalul crantelor chirografare vor incepe a fi achitate esalonat incepand din trim.II /2017 pana la finele perioadei de valabilitate a planului de reorganizare in suma egala de 52.632 lei/ trimestru.

In conditiile in care societatea va realiza un excedent suplimentar , procentul de plata a creantelor chirografare ar creste , chiar pana la plata acestora in procent de 100%.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

 

 

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse

-         Venituri obtinute din activitatea de baza, sau din activitati adiacente  aproximativ 17387,40 mii lei venituri obtinute in perioada de reorganizare;

-         Valorificarea unor bunuri din averea societatii care nu prezinta o importanta determinanta pentru activitatea de baza a societatii aproximativ 900,00 mii lei ;

-         Incasarea creantelor comerciale ale societatii, acestea fiind in cuantum 204,3 mii lei la data declansarii procedurii de insolventa (31.03.2016 ). In urma analizei fiecarui client, se preconizeaza o incasare de cel putin 80% a creantelor.

-         Incasarea garantiilor de buna executie , inregistrate in ‚”imobilizari financiare”in suma de 1.102,00 mii lei si a garantiilor aflate in conturi de trezorerie si la BCR  in suma de 420,3 mii lei

-         Aportul de numerar din partea actionarilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente in functie de necesitatile curente ale societatii;

-         Imprumuturi de la terte persoane , cu restituirea dupa iesirea societatii din reorganizare, in vederea continuarii activitatii societatii si crearea surselor financiare pentru acitarea creantelor inscrise in plan.

-         Transmiterea bunurilor din averea debitorului catre o terta persoana, mentionand faptul ca exista negocieri in acest sens cu o persoana juridica potenta din punct de vedere financiar , aproximativ 550,00 mii lei.

( Acesta sursa de finantare va completa sumele inscrise in programul de plati in cazul in care fondurile obtinute din celelalte finantari mentionate anterior vor fi insuficiente pentru acoperirea platilor , iar sumele obtinute vor fi distribuite catre creditorii garantati, daca bunurile vandute au constituit obiectul unor garantii ). Transmiterea bunurilor asupra carora sunt instituite garantii se va face doar cu aprobarea creditorilor care detin aceste garantii.

        Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2017 -2019 astfel :         

              - excedent net 2017      632,00 mii lei

              - excedent net 2018      600,00 mii lei

               - excedent net 2019    600,00 mii lei

        

Capitolul VII- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2017 – 2019  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri din lucrari de constructii si accesorii la obiectul de activitate.

In vederea realizarii planului de reorganizare, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte cu noi parteneri ( Contract nr.11/17.08.2016 incheiat cu SC KTS CONSTRUCT SRL in valoare de 2.000,00 mii lei fara TVA , preconizat a incepe derularea in cursul trimestrului intai 2017 ),  mentinerea contractelor existente , pentru care mai are lucrari de executat , participarea la licitatii in vederea obtinerii altor obiective de constructii.

         Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în  Anexa  3 la plan.

         - MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

         Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

         Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  COMPLIS  SA sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

         Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

         - vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

         - încheierea de contracte de leasing ;

         - angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt      - creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile     necesare în primul an de reorganizare.

         Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

          Societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

         - flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

         - menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

         - implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

         - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;     

 

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

         - analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

         - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

         - urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

         - mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;  

 

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi cel stabilit de creditori in cadrul adunarii generale a acestora respectiv:

a)     onorariu lunar – in suma de 2.000 lei + TVA;

b)    onorariu de succes: 3% din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor si/sau din recuperarea de creante la care se va aduga TVA aferent.

Onorariul mentionat la lit.a) se va face lunar iar cel mentionat la lit.b) se va face trimestrial odata cu fiecare distribuire de sume catre creditori, conform programului de plati.

Preznvnventul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

 - Anexa nr.1 -   Tabel definitiv creante

- Anexa nr 2 – Buget de venituri si cheltuieli

- Anexa nr.3 – Program de redistribuire – Excedent

- Anexa nr. 4 – Program de plati

 

Planul de reorganizare urmeaza a fi completat cu urmatoarele documente:

- Raportul de evaluare cu privire la activul patrimonial al societatii la data propunerii prezentului plan de reorganizare;

 

 

Targoviste, 23 octombrie 2016                          

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

                                                                  Cristea Gabriel

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI pe perioada planului de reorganizare (  2017- 2019)                 ANEXA 2       

Perioada                        2017                    2018                     2019
Denumireindicator Trim.I Trim II TrimIII Trim.IV Trim.I TRIM.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
Venituri totale din exploatare 1400,0 1453,4 1555,0 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4
Chelt.mat.prime,mater. 700,0 750,0 750,0 800,0 790,0 800,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0
Alte chelt.mater. 59,5 30,9 22,5 77,0 28,0 80,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Chelt. Personalul 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Salarii 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Chelt.asig.si protective sociala   50,0   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Chelt. Amortiz. 34,50 34,5 34,5 36,0 35,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
Chelt.prestatii externe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Chelt.impozite,taxe 35,0 38,0 32,0 36,0 36,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Total chelt.exploatare 1229,0 1253,4 1289,0 1289,0 1339,0 1394,0 1314,0 1314,0 1314,0 1314,0 1314,0 1399,0
Rezult.exploatare 171,0 206,6 311,0   211,0 450,0 497,0 497,0 562,0 562,0 562,0 615,0
Venit.fin.                        
Chelt.finan. 21,00 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
Rezul.  financiar -21,0 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21
Venit.extraor.                        
Chelt.extraor.                        
Rezult.extraord.                        
Venit.totale 1400,0 1453,4 1555,0 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4 1453,4
Chelt.totale 1250,0 1274,4 1310,0 1310,0 1360,0 1415,0 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 1420,0
Result.total 150,0 179,0 245,0 290,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0
Impozit profit 24,0 29,0 39,4 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0
Profit net 126,0 150,0 206,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
 Administrator special,Cristea Gabriel

                   

S C  COMPLIS  SA                                                                                                                                                                                                ANEXA 4.3

 

 

 

                                                                             PROGRAM PLATI  CREANTE BUGETARE   art. 161 pct.5                                                                              

 

 

 

Gr.IIICreante bugetare  Total Creanta              2017              2018           2019
    361.323,12

 

Trim.I Trim II TrimIII Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
  26000 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30493,12
DGRFP PLOIESTI 335.972 ,00    24154 28349 28349 28349 28349 28349 28349 28349 28349 28349 28349   28328
Primaria comunei Runcu   25.322,12      1817   2134   2134    2134   2134   2134   2134  2134   2134   2134   2134   2165,12  
U.A.T. Targoviste           29,00         29                      

 

 

 

 

 

                    Administrator special

 

                          Cristea  Gabriel

S C  COMPLIS  SA                                                                                                                                                                                           ANEXA  4.2     

 

                                                                        PROGRAM  PLATI    CREANTE SALARIALE atr.   161 alin.(1) pct.3           

                                                                                       

Gr.IICreante salariale  Total Creanta              2017              2018           2019
 SALARIATI SC COMPLIS SA             159.765 Trim.I Trim II TrimIII Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
                       
Nr.Crt. Nume si Prenume
01. Niculescu Cristian                   772        483      289                  
02. Petre David                 3239      2028    1211                  
03. Bondac Ion                   628        393      235                  
04. Capanu Stelian                 1122        702      420                  
05. Dinu Nicolae                   542        339     203                  
06. Munteanu Mihai                   590        369     221                  
07. Paunescu Ionut                   818        512     306                  
08. Sanda Eugenia Aurelia                29715  18602   11113                  
09. Angelescu Dan                  4476    2802     1674                  
10. Iordache Florin                  5079    3179     1900                  
11. Nedelcu Ionel                  4239     2654     1585                  
12. Untaru Ion                  5339     3342                1997                  
13. Andrei Andra                    437       273       164                  
14. Andrei Mirela                  4654    2913     1741                  
15. Biro Gabriela                  2161    1353       808                  
16. Bogdan Elena                  7015     4391     2624                  
17. Iatan Nicolae                  2395     1499       896                  
18. Mitrescu Maria                  7212     4515     2697                  
19. Serban Violen                  1948     1219      729                  
20. Tanase Nicolae                  1197       749       448                  
21. Trifu Georgeta                 3905     2445     1460                  
22.  Mihai Daniela                 6570     4113     2457                  
23. Ibadof Elena                 1145      717       428                  
24. Ibadof Marin                   539      337       202                  
25. Bugeac Adrian                   270      169       101                  
26. Ionescu Claudiu                   605       379      226                  
27.  Ipingau Ion                     503      315      188                  
28.  Mazuru Pavel                     715      448      267                  
29. Varjoghe Constantin                   1325      829       496                  
30. Anghel Ion                   1315      823       492                  
31.  Dragomir Florian                     517      324       193                  
32.  Grigore Marin                     579      362       217                  
33. Moraru Marian                     469      294       175                  
34.  Patrascu Liviu                     538      337       201                  
35. Pauna Gabriel                     161      100         61                  
36. Tanase Pantelimon                     472       295       177                  
37. Iolu Paul                   1995      1249       746                  
38.  Grigoroiu Alin                   4290     2686     1604                  
39.  Toader Gheorghe                   4404    2757     1647                  
40.  Constantinescu Sever                   4336    2714     1622                  
41. Sorica Catalin                   5005     3133     1872                  
42. Negut Marius                   4578     2865     1713                  
43. Nita Dumitru                   4944     3095     1849                  
44. Preda Ioana                   3636     2276     1360                  
45. Ispas Ionel                   1087       680       407                  
46. Sotreanu Ion                    476        298      178                  
47. Cuta Ion                    677        424      253                  
48. Matei Mircea                    610        382      228                  
49. Matei Marian                    588        368      220                  
50. Belu Petre                  1361         852      509                  
51.  Marin Marinela                    310         194      116                  
  TOTAL             159.765 100.000   59.765                  

 

 

                      Administrator special,

                        Cristea Gabriel

SC   COMPLIS  SA                                                                                                                                                                                        ANEXA     4.4                                                             

                                                                     PROGRAM PLATI CREANTE CHIROGRAFARE    art. 161 pct.8,9,10      

                                                               

Gr.IVCreante chirografare  Total Creantade plata             2017              2018           2019
     

 

578959,00

Trim.I Trim II TrimIII Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
  52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52639
Nr.Crt. Denumire societate
01. AFA SPECIAL LOGISTIC SRL           3873,80        352 352 352 352 352 352 352 352 352 352     353,80
02. APA SERVICE SRL         26670,40       2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2424 2430,40
03. ARABESQUE SRL         26012,70      2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2372,70
04. AQ TESTING SRL           1193,50        108   108 108 108 108 108 108 108 108 108   113,50
05. BETUD SRL         22825,70       2079 2079 2079 2079 2079 2079 2079 2079 2079 2039 2075,70
06. BIOTEL SRL            2737,60     248    248 248 248 248 248 248 248 248 248     257,60
07. C&I TRANS EUROPE SRL         26843,09   2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440   2443,09
08. CNM GUARD           8527,20     775   775  775 775 775 775 775 775 775 775    777,20
09. COMPANIA DE APA TARGOVISTE            15094,20    1372  1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1374,20
10. CONFORT SA            4285,20     390   390 390 390 390 390 390 390 390 390  385,20
11. ELECTRICA  Furnizare SA Ag. Targoviste             2595,80   235    235 235 235 235 235 235 235 235 235   245,80
12. ELY COM SRL            1827,20   166    166 166 166 166 166 166 166 166 166 167,20
13. EMILCRIST COM SRL            4129,20   375    375 375 375 375 375 375 375 375 375   379,20
14. ENERGO MED MUNTENIA SRL         17677,40   1607  1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607   1607,40
15. ENGIE ROMANIA SA           1483,70   134   134 134 134 134 134 134 134 134 134    143,70
16. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL           7402,20   673  673 673 673 673 673 673 673 673 673 672,20
17. EVOSTIL SRL          1469,10   133  133 133 133 133 133 133 133 133 133   139,10
18. ELECTRICA  Distributie Muntenia Nord          1813,00    165  165 165 165 165 165 165 165 165 165     163
19. FUSION ROMANIA          25701,50   2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2341,50
20. GRAND TRANSPORT SRL         26534,50   2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412   2414,50
21. GROUP ABI CONSULT SRL          2417,30   220 220 220 220 220 220 220 220 220 220   217,30
22. INDUSTRIAL VALVES SRL               368,00         33     33 33 33 33 33 33 33 33 33          38
23. ISEP SRL            2005,10      183    183 183 183 183 183 183 183 183 183      175,10
24. LA FANATANA SRL              497,40        45       45 45 45 45 45 45 45 45 45     47,40
25. LEON PROJECT STYLE SRL            2575,90     234    234 234 234 234 234 234 234 234 234     235,90
26. MACROMET SRL            5479,50     498   498 498 498 498 498 498 498 498 498  498,50
27. MIRINEL VASILE SRL            3999,80    364   364 364 364 364 364 364 364 364 364  359,80
28. PAPIT CONSTRUCT SRL            7026,60     639     639   639 639 639 639 639 639 639 639  636,60
29. PASTEUR Filiala Filipesti SRL       220000,00    20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
30. Cabinet individual audit financiar PETRESCU FLOAREA         3857,80    351     351 351 351 351 351 351 351 351 351   347,80
31. POS CC SRL in faliment prin CII Ciocanel Ion            208,00   19    19 19 19 19 19 19 19 19 19      18
32. PROGRESUL SCM            627,80      57    57 57 57 57 57 57 57 57 57      57,80
33. RAFEBA SRL            545,60                      50     50 50 50 50 50 50 50 50 50   45,60
34. RATELEN CONSTRUCT SRL          1539,20     140     140 140 140 140 140 140 140 140 140    139,20
35. SAMIPLASTIC  sA           6952,10    632 632 632 632 632 632 632 632 632 632    632,10
36. SEMIRA PROD SRL            4289,60    390 390 390 390 390 390 390 390 390 390    389,60
37. SISANELU FOREXIM SRL            1084,70    99    99 99 99 99 99 99 99 99 99    94,70
38. SOMECO SA            2891,10     263   263 263 263 263 263 263 263 263 263    261,10
39. THE PLAN SRL            9348,00     850    850 850 850 850 850 850 850 850 850    848
40. TRIPLAST SRL          10688,30     972  972 972 972 972 972 972 972 972 972    968,30
41. SC UMWEKTECHNIK ROMANIA          15780,20   1435  1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435  1430,20
42. VOIMARMIL  SERV SRL             1340,00    122   122 122 122 122 122 122 122 122 122    120
43. Andrei Mirela            6000,00   545 545 545 545 545 545 545 545 545 545  550
44. Staicu Gabriela Mona Stela           20740,00   1885  1885 1885 1885 1885 1885 1855 1855 1855 1855 1890
45. Sanda Aurelia Eugenia           20000,00   1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818  1820

 

 

 

                              Administrator special

                                  Cristea  Gabriel

                         

S C   COMPLIS  SA                                                                                                                                                                                               ANEXA 4.1

 

 

 

                                                PROGRAM PLATI CREANTA   GARANTATA    BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA TARGOVISTE

 

                                                                                                                Art. 159 alin. (1) pct.3             

 

                                                               

 

Gr.ICreante garantate  Total Creanta              2017              2018           2019
BANCA TRANSILVANIASA – Sucursala Targoviste  1.236.591,40 

 

 

Trim.I Trim II TrimIII Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
550000din vanzarea imobiluluidin str.Unirii 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62421,40

 

 

 

                          Administrator special

 

                              Cristea  Gabriel

SC  COMPLIS  SA                                                                                                                                                                                                            ANEXA  NR. 3                                                                                                    

                                                                                                    Situatie  excedent si  distribuire  creante                                                               

PERIOADA                  2017                     2018                     2019
Denumire Total Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III TrimIV
Excedent   126000 150000 206000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
Gr.I CreanteGarantate

Banca Transilvania

1236591,4  550000Vanzare activeRest de platit

686591,4

62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62417 62421,4
Gr.II Creantesalariale 159765,0  100000   59765                  
GR.III Creantebugetare 361323,12  26000 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30483 30493,12
Gr.IV Creantechirografare 2894794,18Procent distributie20%  578959 lei   52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52632 52639
Total creante propuse la plata 2336638,52 676000 145532 205297 145532 145532 145532 145532 145532 145532 145532 145532 145553,52

Administrator special      Cristea   Gabriel

 

 

 

 

 

This entry was posted in PUBLICATII, PUBLICATII. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>