PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM PLATI SC ADNAN MARKETING SRL

 

 

S.C.  ADNAN MARKETING S.R.L.

TARGOVISTE, CALEA BUCURESTI, NR. 115, CAMERA 2

 JUD. DAMBOVITA

CUI  RO  28758138,   J15/478/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Reorganizare Judiciară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Administrator special

 

                                      GUNER ADNAN
TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 2761/120/2014

Termen: 13.11.2014

 

                            PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 

Capitolul I – PEZENTAREA  SOCIETATII

 

Denumire: SC ADNAN MARKETING

Forma juridică: SRL

Capital Social:  200 lei se constituie in 20 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 200 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/478/2011

Cod unic de inregistrare: 28758138

Atribut fiscal:  RO

Asociati:

1. Guner Adnandetine 20 parti sociale, a subscris si varsat un capital social de  200 lei (100%);

Administrator special:  Guner Adnannascut la data de 24.01.1954, in Veliisa – Turcia, CNP 7540124150012, domiciliat in Targoviste, str. C. Brancoveanu, bl. 8, ap. 29, jud. Dambovita, posesor al permisului de sedere nr. RO03258330, eliberat la data de 07.10.2013.

Sediul social: Targoviste, str. Calea Bucuresti, nr. 115, camera 2, jud. Dambovita.

Societatea a luat fiinţă în 04.07.2011, în baza Legii 31/1990.

S.C. ADNAN MARKETING S.R.L. are obiect de activitate – Comert cu ridicata nespecializat.

 

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

          În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2011, 2012, 2013 şi iunie 2014, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit   net

2011

-634

- 834

2012

8.370

9.004

2013

-7.217

-15.587

30.06.2014

-21.112

-13.895

 

Dupa cum se poate observa, in anul 2012 societatea a inregistrat profit din activitatea desfasurata iar in perioada 2013 – iunie 2014 a realizat pierdere, acesta fiind unul dintre motivele care au condus, in concordanta cu prevederile legale, la solicitarea debitorului de declansare a procedurii de insolventa impotriva sa.

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2011 – iunie 2014  – situatia patrimoniala se prezinta astfel :

Lei

 

       Denumire                     31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                 30.06.2014

 

Active imobilizate                            0                           0                         0                                    0

Stocuri                                          131                  18.728                43.518                          43.887

Creante                                             0                     3.712                28.155                            6.194

Disponibilitati                              210                   21.577                  3.162                           26.657

Cheltuieli in avans                            0                            0                        0                                  0

———————————————————————————————————————–

  TOTAL   ACTIV                       341                   44.017                 74.835                         76.738

———————————————————————————————————————–

Datorii                                            975                       35.647              82.052                       97.849

Capital social                                 200                            200                   200                            200

Subventii pt. investitii                        0                                0                        0                                0

Rezerve                                               0                         8.170                8.170                          8.170

Profitul sau pierderea report.              0                                0                       0                      -15.587

Profitul sau pierderea exerc.fin     -834                          9.004             -15.587                      -13.894

Repartizarea profitului                        0                        -9.004                        0                                0

———————————————————————————————————————–

TOTAL PASIV                               341                      44.017               74.835                       76.738

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si a balantei din data de 30.06.2014.

 

Evolutia imobilizarilor corporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2011 –  iunie 2014 se prezinta astfel :

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                      31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                30.06.2014

 

Terenuri                                                 0                            0                          0                                0

Constructii

Instalatii tehnice,utilaje, masini             0                           0                          0                                  0

si mijloace de transport

Mobilier, birotica, echip. prot.              0                            0                         0                                  0

Avansuri si imobilizari                          0                            0                         0                                  0

corporale in curs

Imobilizari corporale                           0                            0                          0                               0 

Imobilizari financiare                          0                            0                          0                               0   

 

Societatea nu detine imobilizari corporale si financiare in patrimoniul sau.

 

Evolutia creantelor

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013              30.06.2014

 

Creante comerciale                        0                      3.027                 16.611                        6.194

TVA de recuperat                          0                            0                          0                               0

TVA neexigibila                            0                            0                   3.700                               0

Alte creante                                    0                       685                          0                               0

Debitori diversi                              0                           0                    7.844                              0

TOTAL                                         0                     3.712                  28.155                       6.194           

 

Se constata ca valoarea creantelor  a  scazut de la 28.155 lei  la  31.12.2013 la 6.194 lei la 30.06.2014, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati coerente privind recuperarea creantelor.

 

Obligatiile societatii

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                                       31.12.2011         31.12.2012        31.12.2013      30.06.2014

 

Credite bancare pe termen lung                             0                        0                         0                   0

Datorii privind Leasingul                                       0                       0                          0                  0

TOTAL DATORII PE TERMEN>1an             0                        0                          0                  0

Credite bancare pe termen scurt                           0                         0                         0                    0

Datorii comerciale catre furnizori                     975                24.960               19.324            17.570

Datorii catre furnizorii de imobilizari                   0                        0                         0                     0

Datorii privind drepturile salariale                        0                 1.375                  1.164               1.690

Datorii buget                                                         0                 9.312                26.725             41.766

TVA de plata                                                        0                        0                       16                      0

Dividende de plata                                                0                         0                    0                      0

Creditori diversi                                                    0                         0           34.823             36.823

Alte datorii                                                            0                         0                   0                       0

TOTAL DATORII TERMEN <1 an             975               35.647          82.052               97.849          

———————————————————————————————————————–

TOTAL DATORII                                          975               35.647         82.052                97.849

 

Din analiza obligatiilor SC ADNAN MARKETING SRL, se observa o oscilatie a datoriilor pe termen lung.

Se constata o creste a datoriilor totale cu aprox. 8% in primul semestru al anului 2014 fata de 2013.

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2011

2012

31.12.2013

30.06.2014

1

Cifra de afaceri

3.974

261.244

295.323

38.959

2

Creante

0

3.712

28.155

6.194

3

Obligatii

975

35.647

82.052

97.849

4

Raportul   creante/obligatii

0

0,10

0,34

0,06

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE   DE ROTATIE

2011

2012

2013

30.06.2014

1

Cifra   de afaceri/Activ total

11,65

5,94

3,95

0,51

2

Cifra   de afaceri/Active imobilizate

0

0

0

0

3

Cifra   de afaceri/Cap. proprii

-6,27

31,21

-40,92

-1,84

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La 30.06.2014 a atins nivelul de 0,51.

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora pe intreaga perioada analizata ca urmare a scaderii cifrei de afaceri; la 30.06.2014 nivelul atins este 0.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative in periada 2013 – 30.06.2014, datorita capitalurilor proprii negative. La 30.06.2014 nivelul atins este de -1,84.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2011 = -834 + 0 + 485 = -349 lei

CFG 2012 = 9.004 + 0 + 0 = 9.004 lei

CFG 2013 = -15.587+0+0 = -15.587 lei

CFG 30.06.2014 = -13.895 + 0+0= – 13.895 lei

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2011 = -834+485 = -349 lei

CFO 2012 = 9.004 + 0 = 9.004 lei

CFO 2013 = - 15.587 +0 = -15.587 lei

CFO 30.06.2014 = -13.895+0= -13.895 lei

 

 

 

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Societatea a fost infiintata in anul 2011, avand ca activitate principala „Comert cu ridicata nespecializat”.

Din anul 2013, datorita crizei financiare si a scaderii puterii de cumparare a populatiei, societatea a inregistrat un trend descendent din punct de vedere al vanzarilor, motiv pentru care societatea a intrat treptat in pierdere.

Aceasta pierdere provine din faptul ca au crescut cheltuielile cu impozitele la bugetul de stat si cu contributiile sociale, precum si datoriile la furnizori, ajungand ca firma sa intre in incapacitate de plata, fara posibilitate de a-si achita datoriile scadente fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fata de terti.

 

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv astfel cum a fost rectificat la data de 23.10.2014 cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 23.10.2014.

Suma totala a creantelor este de 53.311,13 lei, din care:

- creante garantate conform art. 121, alin. (1), pct. 2 = 33.737,00 lei

- creante bugetare conform art. 123, pct. 4 = 10.537,00 lei

- creante chirografare conform art. 123, pct. 7 = 9.037,13 lei

Tabelul definitive rectificat al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

 

 

Masurile de reorganizare judiciara

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea tuturor categoriilor de creante.

Masa credala a SC ADNAN MARKETING SRL este formata dintr-un numar de 6 creditori, insumand  53.311,13 LEI.

Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori garantati        63.28  %

-         Creditori bugetari         19.77  %

-         Creante chirografare     16.95  %.

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 2 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor tuturor creditorilor inscrisi la masa credala.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 2 ani ai reorganizarii. Accesoriile nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 64, alin.(6) din Legea nr. 85/2006.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 2 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

Creantele chirografare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 2 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele chirografare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

 

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse :

-         Venituri obtinute din activitatea de baza, respectiv comert cu ridicata nespecializat;

-         Venituri din vanzarea de tamplarie PVC;

-         Aportul de numerar din partea asociatilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente.

Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2015 -2017 astfel :         

              - excedent net 2015  -    100.000 lei         

              – excedent net 2016   –   120.000 lei    

              - excedent net 2017   –   130.000 lei    

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2015 – 2017  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri si anume:  Comert cu ridicata nespecializat.

In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte cu noi parteneri privind vanzarea tamplariei PVC precum si mentinerea clientilor actuali.

 

 

 

 

 

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :       

 A. Pentru anul    2015

S-au proiectat venituri totale de  300.000  lei   din care ponderea importantă o au veniturile din comert cu ridicata nespcealizat.

Cheltuielile totale sunt în valoare de 200.000  lei .

Rezulta pentru primul an un excedent net de 100.000 lei din care societatea îşi propune  inceperea platilor catre creditori conform programului de plati.

 

B. Pentru anul 2016

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 350.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  230.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  120.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2016 .

 

C. Pentru anul 2017

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 370.00 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  240.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  130.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2017 .

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  ADNAN MARKETING SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt  – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

 

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2006, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din onorariu lunar in suma de 700 lei + TVA, nu se plateste onorariu de succes.

Onorariul administratorului judiciar va fi achitat cu prioritate, pe masura ce debitorul dispune de fonduri disponibile, fiind inclus in categoria cheltuielilor procedurale.

 

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv rectificat al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

 

 

Targoviste, 04.11.2014                    

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

     

DOSAR   NR. 2761/120/2014
          PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
                 SC ADNAN MARKETING SRL
AN 2015
Nr. Crt. Denumire   creditor Creanta acceptata Distribuiri   15.02.2015 Distribuiri   15.03.2015 Distribuiri   15.04.2015 Distribuiri   15.05.2015 Distribuiri   15.06.2015 Distribuiri   15.07.2015 Distribuiri   15.08.2015 Distribuiri   15.09.2015 Distribuiri   15.10.2015 Distribuiri   15.11.2015 Distribuiri   15.12.2015
1 A.J.F.P.   Dâmbovița 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406
Total   – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406
2 A.J.F.P.   Dâmbovița 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439
Total   creanțe bugetare, art.123,pct.4 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439
3 S.C.   Transilvania General Import Export S.R.L. 1.875,84 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
4 S.C.   Gdf Suez Energy România S.A. 3.310,68 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
5 S.C.   Compania de Apă Târgovişte Dâmbovița S.A. 338,61 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
6 S.C.   Manoil Trans S.R.L. 3.512,00 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Total   creanțe chirografare, art.123, pct.7 9.037,13 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
T otal 53.311,13 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221

      

DATA: INTOCMIT:
04.11.2014 ADMINISTRATOR SPECIAL
DOSAR   NR. 2761/120/2014
          PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
            SC ADNAN MARKETING SRL
15.01.2016 – 15.01.2017
Nr. Crt. Denumire   creditor Creanta acceptata Distribuiri   15.01.2016 Distribuiri   15.02.2016 Distribuiri   15.03.2016 Distribuiri   15.04.2016 Distribuiri   15.05.2016 Distribuiri   15.06.2016 Distribuiri   15.07.2016 Distribuiri   15.08.2016 Distribuiri   15.09.2016 Distribuiri   15.10.2016 Distribuiri   15.11.2016 Distribuiri   15.12.2016 Distribuiri   15.01.2017 % distribuit
1 A.J.F.P.   Dâmbovița 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.399 100
Total   – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.399 100
2 A.J.F.P.   Dâmbovița 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 440 100
Total   creanțe bugetare, art.123,pct.4 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 440 100
3 S.C.   Transilvania General Import Export S.R.L. 1.875,84 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81,84 100
4 S.C.   Gdf Suez Energy România S.A. 3.310,68 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 136,68 100
5 S.C.   Compania de Apă Târgovişte Dâmbovița S.A. 338,61 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16,61 100
6 S.C.   Manoil Trans S.R.L. 3.512,00 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 154 100
Total   creanțe chirografare, art.123, pct.7 9.037,13 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 389,13 100
T otal 53.311,13 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2.228,13 100
DATA: INTOCMIT:
04.11.2014 ADMINISTRATOR SPECIAL
GUNER ADNAN
GUNER ADNAN
This entry was posted in Fără categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>