Publicatii

PLAN DE REORGANIZARE SC GRAND TRANSPORT SRL

 

 

S.C.  GRAND TRANSPORT S.R.L.

SAT RUNCU, COM. RUNCU, NR. 5, STR. DIACONESTI, PCT. „ACASA”

 JUD. DAMBOVITA

CUI  24780124,   J15/1517/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Reorganizare Judiciară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Administrator special

CHIORNITA MARIA

TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOS NR. 2867/120/2016

Termen: 12.01.2017

                            PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 

Capitolul I – PEZENTAREA  SOCIETATII

 

Denumire: GRAND TRANSPORT SRL

Forma juridică: SRL

Capital Social:  200 lei se constituie in 20 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 200 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/1517/2008

Cod unic de inregistrare: 24780124

Atribut fiscal:  RO

Asociati:

-  Chiornita Maria (aport la capital 200 lei, care deţine 20 de pǎrţi sociale – cota de participare 100%) domiciliata în comuna Runcu, sat Runcu, str. Diaconesti, nr. 5, jud. Dâmboviţa, identificata cu CI, seria DD, nr. 793120, eliberatǎ de SPCLEP Fieni,  la data de 13.10.2015, CNP 2740827150011;

Administrator special:  Chiornita Maria (aport la capital 200 lei, care deţine 20 de pǎrţi sociale – cota de participare 100%) domiciliata în comuna Runcu, sat Runcu, str. Diaconesti, nr. 5, jud. Dâmboviţa, identificata cu CI, seria DD, nr. 793120, eliberatǎ de SPCLEP Fieni,  la data de 13.10.2015, CNP 2740827150011.

Sediul social: sat Runcu, com. Runcu, str. Diaconesti, nr. 5, (PUNCT ACASA”), jud. Dambovita.

Societatea a luat fiinţă în 2008, în baza Legii 31/1990.

S.C. GRAND TRANSPORT S.R.L. are obiect de activitate – Transporturi rutiere de marfuri – CAEN 4941.

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

         În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2013, 2014, 2015 si la data de 31.10.2016, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente, precum si a balantei de verificare din data de 31.10.2016.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit net

2013

398.754

27.196

2014

443.241

44.487

2015

168.223

28.460

31.10.2016

-309.275

-477.497

 

Dupa cum se poate observa, cu exceptia anului 2014 cand profitul a inregistrat o crestere fata de anul 2013 de 61%, in restul perioadei analizate acesta a inregistrat valori descendente ajungând la data de 31.10.2016 la valoarea de – 477.497  lei.

 

 

 

 

 

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2013 – 31.10.2016  – situatia patrimoniala se prezinta astfel :

Lei

 

       Denumire                     31.12.2013         31.12.2014           31.12.2015           31.10.2016

 

Active imobilizate              64.487                 313.999                 374.210               297.514

Stocuri                               64.095                  127.205                583.862               470.574

Creante                             536.569                  857.073             1.124.752            1.146.525

Disponibilitati                   74.144                   100.808                141.161                 42.463

Cheltuieli in avans             11.853                     25.432                   3.910                      198

——————————————————————————————————————

  TOTAL   ACTIV           751.148                1.424.517             2.227.895              1.957.274

——————————————————————————————————————

Datorii                               352.394                   981.276             2.059.672               2.266.548

Capital social                           200                          200                       200                         200

Subventii pt. investitii                 0                              0                           0                             0                                        Rezerve                             366.268                  366.268                  66.268                     66.268

Profitul/pierderea report.      5.090                    32.286                  73.295                   101.755

Profitul/pierderea ex.fin      27.196                    44.487                  28.460                 -477.497

Repartizarea profitului                 0                            0                            0                              0

——————————————————————————————————————

TOTAL PASIV               751.148              1.424.517              2.227.895                  1.957.274

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si balanta de verificare din data de 31.10.2016.

 

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2013 –  31.10.2016  se prezinta astfel :

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire                         31.12.2013         31.12.2014         31.12.2015          31.10.2016

Alte imobilzari necorporale                 511                    511                      511                      511

Terenuri                                                  0                         0                          0                          0

Constructii                                              0                         0                          0                          0

Instalatii tehnice,utilaje, masini     63.976              310.682               371.473               295.261                     si mijloace de transport

Mobilier, birotica, echip. prot.              0                    2.806                  2.226                   1.742

Imobilizari necorporale                   511                      511                      511                     511

Imobilizari corporale                 63.976                313.488               373.699              297.003

Imobilizari financiare                         0                            0                         0                         0

 

Societatea  detine in patrimoniu la 31.10.2016 urmatoarele imobilizari:

- imobilizari necorporale în sumǎ de 511 lei reprezentate de cheltuielile de constituire neamortizate;

- imobilizǎri corporale in sumă de 588.640 lei (valori de intrare ȋn contabilitate, fără scăderea amortizării), respectiv în sumǎ de 297.003  lei (valoare ramasa dupa scaderea amortizarii) reprezentate de:

1. Echipamente tehnologice:

- Wolă – valoare de intrare ȋn sumă de 8.403 lei;

- Sirocou 24V D2 – valoare de intrare ȋn sumă de 2.500 lei;

- Viadrus U22 D 7/35 – valoare de intrare ȋn sumă de 2.674 lei;

- Viadrus U22 D 8/40 – valoare de intrare ȋn sumă de 2.894 lei;

- Betonieră – valoare de intrare ȋn sumă de 4.032 lei (amortizată integral);

- Picamar – valoare de intrare ȋn sumă de 5.645 lei;

- Talpa compactoare – valoare de intrare ȋn sumă de 1.800 lei;

- Buldoexcavator marca Fiat – valoare de intrare ȋn sumă de 112.500 lei;

- Buldoexcavator marca Ford – valoare de intrare ȋn sumă de 35.200 lei;

- Generator Electric 2 BC- valoare de intrare ȋn sumă de 5.340 lei;

- Buldo excavator marca Case 580-valoare intrare + Valoare modernizări- ȋn

sumă de 65.250 lei;

- Ansamblu motor Buldoexcavator – valoare de intrare ȋn sumă de 80.826 lei;

- Laptop – valoare de intrare ȋn sumă de 7.542 lei;

- Roabă mecanizată- valoare de intrare ȋn sumă de 18.000 lei;

- Vola ȋncărcator – valoare de intrare ȋn sumă de 20.250 lei;

- Schela metalică cu panouri de susținere – valoare de intrare ȋn sumă de 19.800 lei;

- Compresor Disel – valoare de intrare ȋn sumă de 15.750 lei;

- Motostivuitor de 5 tone – valoare de intrare ȋn sumă de 40.950 lei;

- Generator electric 2 BC – valoare de intrare ȋn sumă de 6.200 lei;

- Pompă de apă – valoare de intrare ȋn sumă de 6.500 lei.

2. Mijloace de transport:

- Ansamblu Autotractor cu semiremorcă -  valoare de intrare + valoare modernizări – ȋn sumă de 91.261 lei;

- Autotractor Wollă – valoare de intrare ȋn sumă de 14.274 lei;

- Stație mobilă de beton – valoare de intrare ȋn sumă de 18.145 lei;

3. Mobilier, apartură birotică, alte active corporale

- Centrala Viadrus – valoare de intrare ȋn sumă de 2.903 lei;

 

 

 

 

Evolutia creantelor

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire          31.12.2013            31.12.2014        31.12.2015       31.10.2016

 

Creante comerciale        495.352                 657.120            808.847             933.719

TVA de recuperat           40.980                     6.336                6.738                        0

TVA neexigibila                  183                     3.629                8.647                21.262

Alte creante                              0                189.934            299.007              191.396

Debitori diversi                      54                         54                1.513                     148

TOTAL                         536.569               857.073         1.124.752           1.146.525

 

Se constata ca valoarea creantelor a  crescut de la 536.569 lei  la  31.12.2013 la 1.146.525 lei la data de 31.10.2016, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati necoerente privind recuperarea creantelor, aceasta fiind cauza principala a insolventei societatii debitoare.

Creanțe existente la 31.10.2016 – în sumǎ totalǎ de 1.146.525 lei sunt compuse din:

- Creante comerciale -   933.719 lei

-  Debitori diverşi –              148 lei

- TVA neexigibilǎ  -        21.262 lei

- Creanţe imobilizate în sumǎ de 178.166 lei (garantii de buna executie)

- Creante la bugetul statului – 11.390 lei

- Decontari din operatiuni  -      1.840 lei

in curs de clarificare    

 

 

 

 

Obligatiile societatii

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire                                         31.12.13        31.12.14        31.12.15        31.10.2016

 

Credite bancare pe termen lung                        0                      0                     0                    0

Datorii privind Leasingul                                 0                       0                     0                    0

TOTAL DATORII PE TERMEN>1an        0                       0                     0                    0

Credite bancare pe termen scurt              22.263             16.500           113.205            92.917

Datorii comerciale catre furnizori                754            860.697       1.745.794       1.933.470

Datorii catre furnizorii de imobilizari              0                       0                     0                     0

Datorii privind drepturile salariale            3.082              10.278            19.239              8.864

Datorii buget                                           71.770              32.232            40.275             64.374

TVA de plata                                                   0                       0                     0             11.635

Dividende de plata                                           0                       0                     0                      0

Creditori diversi                                    249.994                1.521          114.748            134.085

Alte datorii                                                4.531             60.048             26.411              21.203                           TOTAL DATORII TERMEN <1 an 352.394          981.276         2.059.672        2.266.548

——————————————————————————————————————

TOTAL DATORII                              352.394         981.276          2.059.672        2.266.548         

 

Din analiza obligatiilor SC GRAND TRANSPORT SRL, se observa o oscilatie a datoriilor pe termen scurt.

Se constata o creste a datoriilor totale cu aprox. 9% in octombrie 2016 fata de datoriile din anul 2015, crestere rezultata datoritǎ acumularii de datorii cǎtre furnizori şi cǎtre bugetul statului care nu au mai putut fi achitate la termen .

 

 

 

 

 

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2013

2014

2015 31.10.2016

1

Cifra de afaceri

461.779

2.424.451

2.092.050

472.086

2

Creante

536.569

857.073

1.124.752

1.146.525

3

Obligatii

352.394

981.276

2.059.672

2.266.548

4

Raportul creante/obligatii

1,52

0,87

0,55

0,51

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar in perioada 2014 – 31.10.2016 si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

 

 

 

 

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE DE ROTATIE

2013

2014

2015

31.10.2016

1

Cifra de afaceri/Activ total

0,61

1,70

0,94

0,24

2

Cifra de afaceri/Active imobilizate

7,16

7,72

5,59

1,59

3

Cifra de afaceri/Cap. proprii

1,16

5,47

12,44

-1.53

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare, cu exceptia anului 2014, ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La 31.10.2016 a atins nivelul de 0,24.

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora pe perioada 2015 – 2016 ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La 31.10.2016 nivelul atins este 1,59.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative in anul 2016, datorita capitalului propriu negativ. La 31.10.2016 nivelul atins este de -1,53.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2013 = 27.196 + 2.757 + 43.222 = 73.175 lei

CFG 2014 = 44.487 + 2.659 + 52.507 = 99.653 lei

CFG 2015 = 28.460 + 8.611 + 74.781 = 111.852 lei

CFG 31.10.2016 = -477.497 + 4.984 + 76.640 = – 395.874 LEI

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2013 = 27.196 + 43.222 = 70.418 lei

CFG 2014 = 44.487 + 52.507 = 96.994 lei

CFG 2015 = 28.460 + 74.781 = 103.241 lei

CFG 31.10.2016 = – 477.497 + 76.640  = -400.857 LEI

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Societatea a fost infiintata in anul 2008, avand ca activitate principala „Transporturi rutiere de marfuri – 4941”.

Datoritǎ acumularii de datorii cǎtre furnizori şi cǎtre bugetul statului care nu au mai putut fi achitate la termen, debitorul a formulat o acţiune în instanţǎ pentru a fi supus prevederilor legii insolvenţei, în procedura generalǎ de insolvenţǎ, intenţionând a depune un plan de reorganizare a activitǎţii. Cauza preliminarǎ a incapacitǎţii de platǎ o constituie recuperarea cu ȋntârziere sau chiar imposibilitatea recuperării propriilor creanțe deținute la debitori.

                               

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 24.10.2016.

Suma totala a creantelor admise este de 313.896,28 lei, din care:

- creante garantate conform art. 159, alin. (1), pct. 3 = 98.800,13 lei

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 = 93.527,00 lei

- creante chirografare conform art. 161, pct. 8 = 121.569,15 lei

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

 

 

 

   Masurile de reorganizare judiciara

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea integrala a categoriilor de creante garantate si bugetare si partiala a creantelor chirografare.

Masa credala a SC GRAND TRANSPORT SRL este formata dintr-un numar de 4 creditori, insumand  313.896,28 lei.

Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori garantati        31,48  %

-         Creditori bugetari         29,80  %

-         Creditori chirografare   38.72 %

Categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

-         creantele chirografare prevazute la art. 161, pct. 8 din Legea nr. 85/2014 care vor primi un procent de 10% din creanta admisa la masa credala, ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor garantate si bugetare iar creantele chirografare vor fi achitate in procent de 10%.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 3 ani ai reorganizarii. Accesoriile nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 102 alin.(6) din Legea nr. 85/2014.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 5, pct. 16 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului. Acest aspect urmeaza a fi probat cu un raport de evaluare a tuturor activelor societatii, conform caruia valoarea activului patrimonial la data propunerii prezentului plan de reorganizare ar acoperi numai o parte a creantelor garantate si a creantelor bugetare si nicidecum a celor chirografare.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

 

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

-         Venituri obtinute din activitatile de baza, respectiv: „Transporturi rutiere de marfuri – 4941” si activitatea de „Constructii”.

-         Incasarea creantelor societatii, acestea fiind in cuantum de 1.146.525 lei la data de 31.10.2016, astfel cum au fost mentionate mai sus. In urma analizei fiecarei creante, se preconizeaza o incasare de  100% a creantelor.

In acest sens pe rolul instantelor de judecata se afla urmatoarele dosare, in vederea recuperarii creantelor de la proprii debitori:

1. Dosarul numarul 581/120/2016 – aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, avand ca obiect procedura insolventei debitoarei Complis SA, SC Grand Transport SRL fiind creditor in acest dosar. Suma ce urmeaza a fi recuperata fiind de 143.974,74 lei;

2) Dosarul numarul 2727/120/2016 – aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, avand ca obiect procedura insolventei debitoarei Iulcover Group SA, SC Grand Transport SRL fiind creditor in acest dosar . Suma ce urmeaza a fi recuperata fiind de 13.981,85 lei;

3) Dosarul numarul 8575/315/2015 -  aflat pe rolul Judecatoriei Targoviste avand ca obiect pretentii – parat Cobadi Impex SRL in contradictoriu cu SC Grand Transport SRL in calitate de reclamant. Suma ce urmeaza a fi recuperata fiind de 163.942,42 lei;

4) Dosarul numarul 4544/315/2016 – aflat pe rolul Judecatoriei Targoviste avand ca obiect pretentii – parat C&I Trans Europe SRL in contradictoriu cu SC Grand Transport SRL in calitate de reclamant. Suma ce urmeaza a fi recuperata fiind de 23.729,84 lei;

 

-         Incasarea garantiilor de buna executie pentru lucrarile executate, respectiv:

  • Garantii de buna  executie  detinute la SC Erbasu Edil Construct SA – in suma de 123.803 lei;
  • Garantii de buna executie Complis SA – in suma de 11.302 lei
  • Garantii de buna executie Trans Carpat SRL 5%  – in suma de 38.789 lei
  • Garantii de buna executie Trans Carpat SRL 2.5%  – in suma de 4.271 lei

-         Aportul de numerar din partea asociatilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente.

 

Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2017 -2019 astfel :

             – excedent net 2017  -    500.000 lei         

              - excedent net 2018   –  550.000 lei    

              - excedent net 2019   –  600.000 lei    

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2017 – 2019  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatile aducatoare de venituri si anume: „Transporturi rutiere de marfuri – 4941” si „Constructii”.

In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte cu noi parteneri si mentinerea contractelor existente, incheiate cu urmatorii clienti:

-         Contract de prestari servicii cu utilaje de constructie nr. 21 din data de 27.05.2016 incheiat cu SC PENTASERV CONSTRUCT SRL;

-         Contract de prestari servicii (LOT 3 PIETROSITA SI LOT 5 BREZOAELE) incheiat cu SC PRO DUCTIL SRL;

-         Contract de prestari servicii nr. 114 din data de 27.04.2016 incheiat cu SC WATER-SEWAGE TECHNOLOGY SRL;

-         Contract de prestari servicii executie drum forestier nr. 275 din data de 08.05.2015 incheiat cu SC TRANS CARPAT SRL.

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :  

 A. Pentru anul  2017

S-au proiectat venituri totale in suma de 1.500.000  lei  din care ponderea importantă o au veniturile din activitatea de „Transporturi rutiere de marfuri – 4941” si din activitatea de constructii.

Cheltuielile totale sunt în valoare de 1.000.000  lei .

Rezulta pentru primul an un excedent net de 500.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2017.

 

B. Pentru anul 2018

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.600.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  1.050.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  550.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2018.

 

C. Pentru anul 2019

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.670.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  1.070.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  600.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2019.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

 

 

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  GRAND TRANSPORT SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt      – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

 

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)     onorariu lunar – in suma de 1.500 lei + TVA;

b)    onorariu de succes – in procent de 5% din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor si a incasarii creantelor.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

 

 

Targoviste, 22.11.2016                   

 

 

 

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

                                                                  CHIORNITA MARIA

DOSAR NR. 2867/120/2016
        PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
                 SC GRAND TRANSPORT SRL
Nr. Crt. Denumire creditor Creanta acceptata tabel definitiv Creanta admisa la plata in plan reorganizare Distribuiri 01.02.2017 Distribuiri 01.05.2017 Distribuiri 01.08.2017 Distribuiri 01.11.2017 Distribuiri 01.02.2018 Distribuiri 01.05.2018 Distribuiri 01.08.2018 Distribuiri 01.11.2018 Distribuiri 01.02.2019 Distribuiri 01.05.2019 Distribuiri 01.08.2019 Distribuiri 01.11.2019 %
distribuit
1 Banca Transilvania S.A. – Sucursala Târgovişte 98.800,13 98.800,13 2.416 11.635 11.635 7.248 2.416 11.635 11.635 7.248 2.416 11.635 11.633,13 7.248 100%
TOTAL creante garantate, art.159, alin.(1), pct.3 98.800,13 98.800,13 2.416 11.635 11.635 7.248 2.416 11.635 11.635 7.248 2.416 11.635 11.633,13 7.248
2 A.J.F.P. Dâmboviţa 93.527,00 93.527,00 2.287 11.014 11.014 6.861 2.287 11.014 11.014 6.861 2.287 11.014 11.013,00 6.861 100%
TOTAL creanţe bugetare, art. 161, pct. 5 93.527,00 93.527,00 2.287 11.014 11.014 6.861 2.287 11.014 11.014 6.861 2.287 11.014 11.013,00 6.861
3 Gelu Transexplor SRL 68.608,80 6.860,88 167 809 809 502 167 809 809 502 167 809 808,88 502 10%
4 Hodaco Prodcompex SRL 52.960,35 5.296,04 130 623 623 389 130 623 623 389 130 623 624,04 389 10%
Total creanţe chirografare, art. 161, pct. 8 121.569,15 12.156,92 297 1.432 1.432 891 297 1.432 1.432 891 297 1.432 1.432,92 891
T O T A L 313.896,28 204.484,05 5000 24081 24081 15000 5000 24.081 24.081 15000 5000 24.081 24.079,05 15000
DATA: INTOCMIT:
22.11.2016 ADMINISTRATOR SPECIAL
CHIORNITA MARIA

 

 

Comments are closed.