SC LEG ROM SRL PLAN DE REORGANIZARE

Cabinet individual de insolventa TARGOVISTE,
“PANTELIN MARIAN” Str. Zaharia Boerescu
C.I.F. 19447671 Bl. P1, sc.A, et.4, ap.19
Tel/Fax. 0245-220318 0740-208294
Email: marianpantelin@yahoo.com
Nr. inreg. / ______________________________________________________
TRIBUNALUL DAMBOVITA
DOSAR NR. 1103/120/2013
Termen: 01.07.2013

Subscrisa S.C. LEG ROM S.R.L. cu sediul social in comuna Baleni, sat Baleni Sarbi, judetul Dambovita, prin administrator special Gheciu Florin, propunem urmatorul:

PLAN DE REORGANIZARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALA

1.1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Pe fondul amplificarii efectelor crizei economice, debitoare S.C. LEG ROM S.R.L. s-a confruntat cu lipsa acuta a lichiditatilor, ajungand sa nu mai faca fata platilor scadente catre creditorii sai.
Debitoarea SC LEG ROM RL a introdus o cerere la Tribunalul Dambovita, prin care a solicitat deschiderea procedurii insolventei. Prin incheierea de sedinta din data de 04.02.2013 a Tribunalului Dambovita, judecatorul sindic admite cererea, deschide procedura generala de insolventa impotriva debitorului si numeste administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolventa “Pantelin Marian”.
Prezentul plan de reorganizare este intocmit si propus de catre administratorul special, sub consultanta administratorului judiciar, avand ca temei legal art. 94, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 85/2006.

1.1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Sediul societatii comerciale: comuna Baleni, sat Baleni Sarbi, jud. Dambovita.
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J15/947/2008.
Cod unic de identificare: 24187462
Obiect de activitate: cod CAEN 4631: Comert cu ridicata al fructelor si legumelor .

1.1.2. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETATII

1.1.2.1. Istoricul societatii
Societatea debitoare a luat fiinta in anul 2008 odata cu inregistrarea acesteia in Registrul Comertului si atribuirea numarului de ordine.
De la infiintare si pana in prezent a desfasurat activitatea pentru care a fost autorizata.
La data de 04.02.2013 a intrat sub incidenta prevederilor Legii insolventei nr. 85/2006 .

1.1.2.2. Evolutia capitalului social
Capitalul social al debitorului este de 201.000,00 lei. Capitalul social varsat fiind de 201.000,00 lei .

1.1.2.3. Conducerea societatii
La data deschiderii procedurii de insolventa societatea era condusa de doi administratori statutari Ovesia Bogdan si Gheciu Florin.
Domnul Ovesia Bogdan s-a nascut la data de 15.06.1978, are CNP 1780615080028, este identificat cu carte de identitate, seria BV, nr. 521213 emisa de SPCLEP Brasov la data de 05.06.2007 si este domiciliat in Brasov, str. Neptun, nr. 22, sc. B, ap. 16, judet Dambovita.
Domnul Gheciu Florin s-a nascut la data de 02.11.1967, are CNP 1671102151772, este identificat cu carte de identitate, seria DD, nr. 255942 emisa de Mun Targoviste la data de 10.01.2005 si este domiciliat in sat Baleni Sarbi, nr. 1885, comuna Baleni, judet Dambovita.
Mentionam ca debitorul nu a avut angajati auditori sau cenzori, conform normelor legale in vigoare neavand obligativitatea auditarii situatiilor financiare.

1.1.3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI
Societatea debitoare are doi asociati, respective administratorii statutari mentionati mai sus.

1.1.4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII
Din analiza efectuata in baza bilanturilor contabile pe anii 2010 si 2011 si a balantei la 31.12.2012 reies urmatoarele:

1) Analiza pe baza bilanturilor depuse de societate pentru anii 2010 si 2011 si a balantei la 31.12.2012.
Societatea intocmeste situatiile financiare in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
{lei}
Nr. crt. Denumire indicator 2010 2011 31.12.2012
1 Active imobilizate 2.060.095 2.225.024 1.779.128
2 Active circulante – total, din care: 4.441.150 7.864.462 3.278.067
Stocuri (materiale, marfuri, produse) 1.502.163 2.070.779 1.336.073
Creante 2.923.859 5.791.614 1.941.979
Disponibilitati banesti 15.128 2.069 15
3. Cheltuieli in avans 109.921 184.639 -1768
TOTAL ACTIV 6.611.166 10.274.125 5.055.427
4 Total datorii 5.629.245 9.241.547 6.145.582
6 Total capitaluri 981.921 1.032.578 -1.090.155
TOTAL PASIV 6.611.166 10.274.125 5.055.427

Din analiza tabelului de mai sus se observa ca ponderea majoritara in total active o detin activele circulante pe intreaga perioada analizata.

La 31 decembrie 2012 creantele se compun din:

NR. CRT. CREANTE SUME -RON
1 Clienti 1.888.508
TOTAL CREANTE 1.888.508

In ceea ce priveste disponibilul la banci, la 31.12.2012, societatea debitoare dispunea de suma de 1,17 lei.

1) Analiza in evolutie a datoriilor se prezinta astfel:

NR. CRT. DATORI CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
1 Datorii comerciale 4.570.114 7.992.740 4.375.443
2 Sume datorate institutiilor de credit 289.122 623.000 1.395.525
3 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale 181.768 275.807 222.791
TOTAL DATORII TS 5.041.004 8.891.547 5.993.759
NR. CRT. DATORI CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1 Alte imprumuturi si datorii asimilate, inclusiv dobanzi aferente acestor imprumuturi 588.241 350.000 151.823
2 Datorii comerciale
3 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
TOTAL DATORII TL 588.241 350.000 151.823
TOTAL DATORII 5.629.245 9.241.547 6.145.582

Datoriile societatii au scazut la 31.12.2012 fata de 2011 cu 34% .Aceasta situatie s-a creat pe fondul scaderii datoriilor comerciale.
2) Analiza in evolutie a capitalurilor proprii

NR. CRT. EXPLICATII 2010 2011 31.12.2012
1 Capital social 201.000 201.000 201.000
4 Rezerve 72.856 72.856 2.400
5 Rezultatul exercitiului 436.527 50.655 -1.753.512
6 Rezultatul reportat 273.938 708.067 459.957
7 Repartizarea profitului 2.400 0 0
TOTAL CAPITALURI PROPRII 981.921 1.032.578 -1.090.155

In perioada 2010-2011, capitalul propriu este pozitiv datorita inregistrarii unor rezultate pozitive (profit) din activitate. La 31.12.2012 capitalul propriu este negativ datorita inregistrarii unui rezultat negativ (pierdere).
Capitalul social a ramas constant pe toata perioada.

3) Analiza corelatiei creante obligatii

NR. CRT. INDICATORI 2010 2011 31.12.2012
1 Cifra de afaceri 13.241.722 13.201.177 8.177.999
2 Creante 2.923.859 5.791.614 1.888.508
3 Obligatii 5.629.245 9.241.547 6.145.582
4 Raportul creante/obligatii 0.52 0.63 0.31

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.
Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.
Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.
Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.
In perioada analizata, creantele, dar mai ales obligatiile au avut o crestere in anul 2011 (cand s-a inregistrat profit) pentru ca sa scada in anul urmator, pe masura ce societatea s-a confruntat cu dificultati financiare si a inregistrat pierderi.
Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o micsorare a gradului de imobilizare a capitalului.

5) Analiza ratelor de rotatie

NR. CRT. RATE DE ROTATIE 2010 2011 31.12.2012
1 Cifra de afaceri/Activ total 2.00 1.28 1.62
2 Cifra de afaceri/Active imobilizate 6.43 5.93 4.60
3 Cifra de afaceri/Cap. proprii 13.49 12.78 -7.50

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in data de 31.12.2012 se observa ca indicatorul inregistreaza valori supraunitare, la 31.12.2012 atingand nivelul de 1,62.
Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora la data de 31.12.2012 fata 2011 ca urmare a cresterii activelor fixe; la 31.12.2012 nivelul atins este 4.60.
Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative la data de 31.12.2012 datorita capitalului propriu . La 31.12.2012 nivelul atins este de -7.50 (valoare negativa).

6) Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.
Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.
Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare.

1.3. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII

1.3.1. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit.k), administratorul statutar a intocmit Tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.
Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 20.05.2013.
Suma totala a creantelor este de 6.261.885,95 lei (conform ultimului tabel definitiv rectificat intocmit la data de 10.06.2013), din care:
- creante garantate conform art. 121, alin. (1), pct. 2= 2.357.946,24 lei;
- creante bugetare conform art. 123, pct. 4= 782.349,18 lei;
- creante chirografare conform art. 123, pct. 7= 2.967.000,53 lei;
- creante subordonate conform art. 123, pct. 9 = 154.590,00 lei.
Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

1.3.2. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE CARE SUNT DEFAVORIZATE

In conformitate cu art.3 pct.21 din Legea nr. 85/2006, se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia.
Categoriile defavorizate vor fi supuse unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul ca “nici o creanta nu primeste mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului”, asa cum prevede art.101, alin.2.
In situatia noastra, nu avem categorii de creante devaforizate sub aspectul diminuarii cuantumului creantei sau a conditiilor de realizare a acestora.

1.3.4. ANALIZA COMPARATIVA REORGANIZARE – FALIMENT

Vom prezenta in continuare o situatie comparativa a incasarilor si distriburii sumelor catre creditori in cele doua variante, respectiv reorganizare judiciara si faliment, facand urmatoarele precizari:
■ in cazul reorganizarii judiciare, activele se vand etapizat, pe intreaga durata a planului de reorganizare, aceasta situatie permitand valorificarea la valoarea de piata a acestora, pornind de la sumele stabilite in raportele de evaluare;
■ in situatia falimentului, activele se vor valorifica in regim de vanzare fortata, la valoarea de lichidare a acestora, care este substantial mai mica decat valoarea de piata;
■ societatea isi poate sustine, din vanzarea productiei proprii, activitatea curenta (achitarea datoriilor curente) precum si cea mai mare parte din creantele inscrise la masa credala;
■ in cazul reorganizarii judiciare, creantele inscrise in tabelul definitiv vor fi achitate in totalitate;
■ continuarea activitatii debitoarei mareste considerabil sansele ca activul societatii sa fie vandut ca un ansamblu in stare de functionare (ca afacere), chiar in eventualitatea nedorita a deschiderii procedurii de faliment.;
■ avantajele de ordin economic si social ale reorganizarii sunt evidente, tinand cont de necesitatea mentinerii in circuitul economic a unei intreprinderi si de mentinerea si crearea unui numar insemnat de locuri de munca.
In ciuda faptului ca in momentul de fata debitorul se afla intr-un moment de relativa dificultate din punct de vedere financiar, trebuie avute in vedere perspectivele pe termen scurt, mediu si lung. In aceste conditii, in vederea evaluarii corecte a sanselor de reorganizare, s-a procedat la analizarea urmatoarelor aspecte:
a) Evolutia societatii in anii precedenti deschiderii procedurii de insolventa – este un element important in aprecierea justa a sanselor de redresare a societatii, stiindu-se faptul ca trecutul recent nu trebuie sa fie catastrofal, deci sa poata duce la opinia ca societatea este redresabila.
In acest context, analiza activitatii debitoarei este amplu prezentata in capitolele precedente.
b) Evolutia societatii in perioada de observatie – in acest caz gestiunea societatii nu trebuie sa fie deficitara avand in vedere faptul ca aceasta scapa de presiunile creditorilor, datoriile anterioare deschiderii procedurii fiind “inghetate”. Prin urmare, in aceasta perioada, din activitatea curenta societatea ar trebui cel putin sa se autosustina, fara a crea datorii suplimentare.
Trebuie sa luam in considerare si urmatoarele aspecte:
- Situatia fiscala oscilanta, introducerea de noi taxe si impozite sau modificarea unora existente (TVA);
- Situatia financiara existenta – in prezent bancile nu isi manifesta dorinta de a oferi sanse de refinantare, amanare sau reesalonare a datoriilor acumulate pentru societatile aflate in dificultate financiara, datorita nesigurantei pe care o ofera societatile marcate de stigmatul insolventei. In aceste conditii o negociere de acest gen nu este privita ca oportuna, motiv pentru care trebuiesc gasite alte surse de finantare pentru eliberarea societatii de povara impusa de masa pasiva acumulata.

2. OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

2.1. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI

1. Reorganizarea si continuarea activitatii firmei, sustinuta de posibilitatile reale de a aplica prevederile planului prezentat. Societatea debitoare detine resursele materiale si tehnice necesare si beneficiaza de cererea de pe piata specifica, premise de revenire si revigorare a activitatii.
2. Rambursarea tuturor datoriilor incadrate in Tabelul creditorilor conform programului de plata a creantelor.
3. Planul de reorganizare are la baza, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale societatii, cumularea urmatoarelor masuri: continuarea activitatii debitorului respectiv productia si desfacerea produselor agricole, in acest sens existand existand baza necesara in acest sens (utilaje, forta de munca, contracte de desfacere a productiei etc.).
Pentru realizarea planului de reorganizare propus, se are in vedere mentinerea managementului, dat fiind experienta in domeniu a acestuia, sprijinul acordat si credibilitatea acestuia in randul furnizorilor, clientilor si a altor colaboratori. Pe parcursul reorganizarii debitorul va fi condus de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.
Durata planului de reorganizare este stabilita in conformitate cu prevederile art.94 alin.3 si 4, la 36 luni de la data confirmarii acestuia.

2.3. INTENTIA DE REORGANIZARE

La data deschiderii procedurii debitoarea si-a exprimat intentia de reorganizare a activitatii, avand in vedere sustinerea si eficientizarea activitatii curente.
In favoarea reorganizarii judiciare a entitatii economice pledeaza argumente de ordin teoretic decurgand dintr-o analiza comparativa a procedurii falimentului si a celei a reorganizarii, prezentata la pct. 1.3.4.
Falimentul unei societati situeaza debitoarea si creditorii pe pozitii antagonice, primii urmarind recuperarea integrala a creantei impotriva averii debitorului, iar aceasta din urma mentinerea intreprinderii in viata comerciala.

2.4. REPREZENTANTUL ASOCIATILOR

Administratorul judiciar, in temeiul art. 20, alin.1, lit.g) coroborat cu art. 3, pct. 26 si art.18, alin.1 din Legea nr. 85/2006 a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor la data de 01.03.2013 la sediul debitoarei, avand ca unic punct pe ordinea de zi desemnarea administratorului special.
In urma votului exprimat, in calitate de administrator special a fost desemnat dl. Gheciu Florin , care detine si calitatea de administrator statutar al societatii.

2.5. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII IN PERIOADA DE REORGANIZARE
Avand in vedere ca debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, mandatul administratorului special a fost pe perioada de observatie de a administra activitatea societatii sub supravegherea administratorului judiciar.
Acest mandat se va mentine si pe perioada de reorganizare a societatii, administratorul special avand ca atributii efectuarea in numele si pe seama societatii a actelor de administrare necesare, sub supravegherea administratorului judiciar.

4. MASURI DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE
4.1. SURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Patrimoniul societatii debitoare consta in principal din constructii temporale ( solarii ) , instalatii, mijloace de transport, imobilizari in curs.
Valoarea de intrare in contabilitate a acestor active imobilizate este de 2.756.360,58 lei
In paralel se vor lua masuri privind reducerea cheltuielilor:
- eficientizarea consumului de utilitati (energie, apa);
- reducerea consumului de carburant;
- analizarea si reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile etc.
Pentru sustinerea indeplinirii sale, Planul de reorganizare considera urmatoarele surse de finantare:
-
-
-
In cazul in care aceste sume nu se adeveresc, se va proceda la valorificarea bunurilor pentru acoperirea tuturor creantelor inscrise in tabelul definitiv.

4.2. GRAFICUL DE PLATA AL CREANTELOR

Graficul de plata al creantelor este prezentat in Anexa nr. 2.
Conform programului de plati, distribuirea sumelor catre categoriile de creante se va face trimestrial, pe o perioada de 36 luni, pe masura incasarii sumelor rezultate din vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii debitoare, din activitatea curenta. Platile se vor face trimestrial incepand cu data de 01 ale ultimei luni din trimestru.
Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare (inclusive dobanzile si penalitatile aferente creantelor garantate) vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta, ele nefiind cuprinse in programul de plati.
Mentionam ca in situatia in care sumele incasate permit plata anticipat sau in cuantum mai mare decat prevederile programului de plati, putem devansa termenle prevazute.

4.3. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2006, onorariul administratorului judiciar se va stabili prin prezentul plan de reorganizare, dupa cum urmeaza:
a) onorariu lunar – in suma de 1.500 lei (fara TVA);
Plata onorariului se va face trimestrial odata cu fiecare distribuire de sume catre creditori, conform programului de plati.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde doua anexe:
- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;
- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

Targoviste , 17.06.2013 S.C. LEG ROM S.R.L. prin administrator special
Gheciu Florin

DOSAR NR. 1103/120/2013
SC LEG ROM SRL
PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI

ANEXA NR. 2 Graficul de plata al creantelor

Nr. Crt. Denumire creditor Creanta acceptata Distribuiri 01.09.2013 Distribuiri 01.12.2013 Distribuiri 01.03.2014 Distribuiri 01.06.2014 Distribuiri 01.09.2014 Distribuiri 01.12.2014 Distribuiri 01.03.2015 Distribuiri 01.06.2015 Distribuiri 01.09.2015 Distribuiri 01.12.2015 Distribuiri 01.03.2016 Distribuiri 01.06.2016
1 Ing Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti 1.167.337,00 35020,11 58366,85 70040,22 81713,59 105060,33 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70
2 Banca Transilvania – Sucursala Târgovişte 395.113,24 11853,40 19755,66 23706,79 27657,93 35560,19 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32
3 Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN 200.000,00
4 D.G.F.P. Dâmbovița 595.496,00 17864,88 29774,80 35729,76 41684,72 53594,64 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60
Total – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 2.357.946,24 64738,39 107897,31 129476,77 151056,24 194215,16 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62
5 D.G.F.P. Dâmbovița 776.082,00 23282,46 38804,10 46564,92 54325,74 69847,38 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20
6 Primăria comunei Băleni 6.267,18 188,02 313,36 376,03 438,70 564,05 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72
Total–creanțe bugetare, art.123, pct.4 782.349,18 23470,48 39117,46 46940,95 54764,44 70411,43 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92
7 S.C. Agro Lizamar S.R.L. 92.039,00 2761,17 4601,95 5522,34 6442,73 8283,51 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90
8 S.C. Agro Mlădița S.R.L. 8.474,04 254,22 423,70 508,44 593,18 762,66 847,40 847,40 847,40 847,40 847,40 847,40 847,40
9 S.C. Agro Ram S.R.L. 46.421,47 1392,64 2321,07 2785,29 3249,50 4177,93 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15
10 S.C. Agropack S.R.L. 7.971,21 239,14 398,56 478,27 557,98 717,41 797,12 797,12 797,12 797,12 797,12 797,12 797,12
11 S.C. Auto Cris Com S.R.L. 7.500,00 225,00 375,00 450,00 525,00 675,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
12 S.C. Cerealflor S.R.L. 2.448,40 73,45 122,42 146,90 171,39 220,36 244,84 244,84 244,84 244,84 244,84 244,84 244,84
13 S.C. Colonial S.R.L. – ȋn insolvență – 9.428,14 282,84 471,41 565,69 659,97 848,53 942,81 942,81 942,81 942,81 942,81 942,81 942,81
14 S.C. Dinamic Leg S.R.L. 76.035,00 2281,05 3801,75 4562,10 5322,45 6843,15 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50
15 S.C. Eco Leg Cudalb S.R.L. 881.863,21 26455,90 44093,16 52911,79 61730,42 79367,69 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32
16 S.C. Electrica Furnizare S.A. – Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Târgovişte 13.684,52 410,54 684,23 821,07 957,92 1231,61 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45
17 S.C. Europlast S.R.L. 83.036,00 2491,08 4151,80 4982,16 5812,52 7473,24 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60
18 S.C. Ghesaf Trade S.R.L. 134.211,33 4026,34 6710,57 8052,68 9394,79 12079,02 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13
19 S.C. Gulyeli Trading Impex S.R.L. 17.233,95 517,02 861,70 1034,04 1206,38 1551,06 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40
20 S.C. Hibrid S.R.L. 72.419,82 2172,59 3620,99 4345,19 5069,39 6517,78 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98
21 S.C. Iosiflor S.R.L. 14.918,34 447,55 745,92 895,10 1044,28 1342,65 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83
22 S.C. Klastorf Impex S.R.L. 123.321,75 3699,65 6166,09 7399,31 8632,52 11098,96 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18
23 S.C. Legrom Logistic S.R.L. 285.588,00 8567,64 14279,40 17135,28 19991,16 25702,92 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80
24 S.C. Limofruct Logistic S.R.L. 264.165,30 7924,96 13208,27 15849,92 18491,57 23774,88 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53
25 S.C. Mantzaris Internațional S.R.L. 229.233,00 6876,99 11461,65 13753,98 16046,31 20630,97 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30
26 S.C. Naturevo S.R.L. 33.767,00 1013,01 1688,35 2026,02 2363,69 3039,03 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70
27 S.C. NBG Leasing IFN S.A. 142.690,06 4280,70 7134,50 8561,40 9988,30 12842,11 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01
28 S.C. Nova Chem S.R.L. 137.942,84 4138,29 6897,14 8276,57 9656,00 12414,86 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28
29 S.C. Petruzalek Com S.R.L. 19.745,94 592,38 987,30 1184,76 1382,22 1777,13 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59
30 S.C. Raiman Capucino S.R.L. 16.622,21 498,67 831,11 997,33 1163,55 1496,00 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22
31 S.C. Romprix Exim S.R.L. 3.479,72 104,39 173,99 208,78 243,58 313,17 347,97 347,97 347,97 347,97 347,97 347,97 347,97
32 S.C. RTC Proffice Experience S.A. 1.642,09 49,26 82,10 98,53 114,95 147,79 164,21 164,21 164,21 164,21 164,21 164,21 164,21
33 S.C. Systec Agripack S.R.L. 77.698,95 2330,97 3884,95 4661,94 5438,93 6992,91 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90
34 S.C. Universal Impexsem Co S.R.L. 40.378,92 1211,37 2018,95 2422,74 2826,52 3634,10 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89
35 S.C. Vodafone Romania S.A. 32.855,15 985,65 1642,76 1971,31 2299,86 2956,96 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52
36 SC Servoplant SRL 46.468,15 1394,04 2323,41 2788,09 3252,77 4182,13 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82
37 S.C. Mogos Agro S.R.L. 43.717,02 1311,51 2185,85 2623,02 3060,19 3934,53 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70
Total creanțe chirografare, art.123,pct.7 2.967.000,53 89010,02 148350,03 178020,03 207690,04 267030,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05
38 Gheciu Florin 69.590,00 2087,70 3479,50 4175,40 4871,30 6263,10 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00
39 Ovesia Bogdan 85.000,00 2550,00 4250,00 5100,00 5950,00 7650,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00
Total creanțe subordonate, art.123,pct.9 154.590,00 4637,70 7729,50 9275,40 10821,30 13913,10 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00
Total general 6.261.885,95 181.856,58 303.094,30 363.713,16 424.332,02 545.569,74 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60

This entry was posted in Fără categorie. Bookmark the permalink.

Un Comentariu

  1. Ora Exacta says:

    Cautand pe internetul romanesc uite ca am nimerit pe pagina
    dvs.. Nu ma pot abtine sa nu zic ca sunt placut surprins de calitatea informatiilor de pe aceasta pagina si va urez cat mai mult
    succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>